آقا دامادها بخوانند

مجموعه: زناشویی, کوچه پس کوچه های تفاهم تعداد بازدید: 245
آقا دامادها بخوانند

آقا دامادها بخوانند

۱- هرگاه همسرتان را می بینید لبخند بزنید.

۲- اعتماد سرمایه زندگی است،به گونه ای با همسر خود رفتار کنید که به شما اعتماد پیدا کند.

۳- در زندگی صداقت داشته باشید.

۴- رفتار نادرست همسرتان را با رفتار درست خویش خنثی کنید.

۵- به نگام عصبانیت خود را کنترل کنید و سخنان نسنجیده نگویید.در آن لحظه بهتر است سکوت کنید و در فرصت مناسب همراه با احترام اشتباه او را متذکر شوید.

۶- در صورتی که مرتکب خطا یا اشتباهی نسبت به همیر خود شدید ضمن اعتراف به تقصیر خود از همسرتان پوزش بخواهید.در صورت امکان با همسر خود قهر نکنید و در صورتی که به این نتیجه رسیدید که باید قهر کنید زمان آن طولانی نباشد.

آقا دامادها بخوانند

۷- با او به گونه ای رفتار کنید که اوایل ازدواج رفتار می کردید.

۸- هرگاه احساساتش جریحه دار شد،با او دلسوزی و همدردی کنید.

۹- متانت و سنگینی خود را در خانه و بیرون خانه حفظ کنید.سعی کنید ضمن محبت به همسر،حریم ها و حرمت ها را نگه دارید و برخوردهای سبک نداشته باشید.

۱۰- با همسر خود به گونه ای رفتار کنید که میل دارید او با شما رفتار کند.

۱۱- با همسر خود سازش کنید،شجاعت مرد این است که وقتی زن گرفت با او بسازد،بسیار بوده اند افرادی که عمری با همسر ناسازگار خود ساخته اند.

۱۲- با همسرتان جدی و رسمی نباشید،با او خودمانی باشید.

۱۳- هیچ گاه به همسر خود دروغ نگویید.

۱۴- هرگاه همسرتان را می بینید،لبخند بزنید.

۱۵- اگر از شما درخواست کمک و حمایت کرد به او پاسخ مثبت دهید،البته تا اندازه ای که موجب سوء استفاده نشود.

۱۶- از شوخی های نامناسب ،جدا پرهیز نمایید.

۱۷- در رفت و آمدها دقت کنید،با هر کسی معاشرت نداشته باشید،زیرا رفت و آمد با برخی خانواده ها ممکن است اثر مخرب در زندگی شما داشته باشد.اگر در میان آنان بدبینی حاکم باشد،اگر ناسازگار باشند، اگر بی مبالات و بی تقوا باشند،و…خواسته یا ناخواسته این خصلت های ناروا، در زندگی شما تاثیر خواهد داشت.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آقا دامادها بخوانند”