آقا دامادها و عروس خانم ها با هم بخوانند (بخش اول)

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 285
آقا دامادها و عروس خانم ها با هم بخوانند (بخش اول)

آقا دامادها و عروس خانم ها با هم بخوانند:

بایستگی های مشترک

۱- از نسبت دادن القاب نامناسب به یکدیگر بپرهیزید!

مانند:بدقول، شلخته، بی احساس، بی مسئولیت، بی عاطفه، یک دنده، لجباز، زورگو، خودخواه.

۲- با مسائل زندگی احساسی برخورد نکنید.

۳- خطاهای یکدیگر را در حضور دیگران، مانند: پدرومادر، بستگان، و … خود بازگو نکنید.

۴- در روابط زناشویی، به جای درنظر گرفتن ویژگی های منفی، بهتر است، ویژگی های مثبت یکدیگر را درنظر بگیرید.

۵- از تندی و پرخاشگری بپرهیزید.

روابط زناشویی

۶- در هنگام گفتگو با یکدیگر، از کلمات زیبا و عاشقانه استفاده کنید.

۷- در هنگام بحث و جدل، به دنبال محکوم کردن یکدیگر هم نباشید.

۸- اسباب آرامش و آسایش یکدیگر را فراهم نمایید.

۹- هر روز را طوری بگذرانید که گویی آخرین روز زندگی است.

۱۰- گاهی در فضای محرمانه و صمیمانه، رفتار یکدیگر را ارزیابی کنید و انتظارهای خود را به یکدیگر بیان نمایید.

۱۱- در هر روز زندگی، ممکن است، اشتباه و لغزش پیش آید، بهترین راه این است که زود کوتاه بیایید.

۱۲- یکنواختی، آفت بزرگ زناشویی است، حتی برای کسانی که بسیار خوشبخت هستند.به هر شکلی که می توانید، در زندگی خود، تنوع ایجاد کنید: در پوشش، غذا، تفریح، دیدن اقوام، مسافرت، تغییر دکور خانه، و …

۱۳- بدانید زندگی زناشویی فقط خواب و خوراک و تفریح نیست! باید خود را آماده پدر شدن یا مادر شدن کنید، اصلاح رفتار و اعمال خویش، مشورت با بزرگترها، مطالعه کتاب های همسرداری و … همواره در حال رشد و تکامل معنوی سیر کنید.

۱۴- سعی کنید، همیشه آمادگی نسبی برای آمدن مهمان داشته باشید، چه از نظر نظافت خانه و چه داشتن لوازم پذیرایی در کمترین وجه.

۱۵- برخی از هدایایی را که برای شما آورده اند، برای مناسبت های احتمالی دیگران نگه دارید تا در زمان مناسب کادو ببرید.

۱۶- در میهمان نوازی، از تشریفات زیاد خودداری کنید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آقا دامادها و عروس خانم ها با هم بخوانند (بخش اول)”