آن چه از زندگی آموخته ام

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 168
آن چه از زندگی آموخته ام

*من آموختم هم زبان می توانی عاشق چند چیزی باشی.

*من یاد گرفتم که بهتر است با کسی ازدواج کنی که ذات خوبی داشته باشد تا ظاهر زیبا.

*من آموختم گاهی اوقات سکوت بیشتر از نصیحت طرف مقابل را ارام می کند.

سکوت

سکوت

*ما آموختو حتی اگر درد داشته باشیم،خودم نباید برای دیگران درد باشم.

*ما فهمیدم اگر در مدرسه دچار مشکل بشویم،در خانه ای دچار مشکلات بیشتری خواهم شد.

*من آموختم درست در لحظه ای که قرار است عذاب یک عمر به شما مستولی گردد شما می توانید کاری بکنید که چنین اتفاقی نیفتد.

*من اموختم ان چه برای مردم اتفاق می افتد مهم نیست،مهم این است که ان ها در ان شرایط چه عکس العملی نشان می دهند.

*ما اموختم که وقتی روی چمن های یک دشت خالی دراز می کشم احساس خیلی خوبی پیدا می کنم.

*من آموختم که هنوز خیلی چیز ها هست که باید یاد بگیرم.

*من اموختو که اگر می خواهی مهمانی بروی باید خودت مهمانی بدهی.

*من آموختم که اخراج شدن از محل کار می تواند بهترین چیزی باشد که اتفاق می افتد.

*من آموختم که خوب بودن هیچ هزینه ای ندارد .

*من فهمیدم مهمترین تصمیمی که در زندگی می گیری این است کهببینی با چه کسی می خواهی ازدواج کنی.

*من آموختم کسانی هستند که تو را عاشقانه دوست دارند فقط نمی دانند چه طور نشا بدهند.

*برای این که یک روز خوب داشته باشی در طبیعت به دنبال نشاط و زیبای داشت گوش کن تا صدایی بشنوی.با دیگران سخن مهر امیز و برای کسی بدون این که خودش بفهمد یک کار خوب انجام بده.

*من اموختم که نمی توانم از دیگران انتظار داشته باشم که مشکلات مرا حل کنند.

*من اموختم که انسان های سخاوت مند کمتر دچار مشکلات ذهنی و احساسی می شوند.

*من اموختم که گاهی اوقات حیوانات بهتر از ادم ها می توانند یک نفر را خوش حال کنند.

*من درک کردم که نظاره درددیگران بدترین درد است.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آن چه از زندگی آموخته ام”