آن که می خواهی باش ۲

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 246
آن که می خواهی باش ۲
 1. به جای آنکه جسته و گریخته از تکنیک خای مدیریت زمان استفاده کنی، در همه چیز مدبرانه و اثربخش عمل کن.
 2. لحظه کنونی تنها زمانی است که در دست داری، نه گذشته و نه آینده، فقط اکنون و لحظه حاضر، پس در آن زندگی کن.
 3. بدان که کنترل ۵۰ درصد از یک رابطه در دستان توست که در واقع سهم تو محسوب می شود. اگر از آنچه که می گذرد راضی نیستی، در گفتار و رفتار خود تجدید نظر کن.
 4. آن که می خواهی باش

  آن که می خواهی باش

 5. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهی تهیه کن. سپس بر اساس اولویت برای انجام هر کاری امتیازی برای خود در نظر بگیر، و وقتی به ۱۰ امتیاز رسیدن به خود پاداش بده.
 6. اهداف خود را روی کارتی بنویس. همیشه آن را با خود داشته باش و حداقل سه بار در روز آن را مرور کن.
 7. همه کارها را با شور و شوق و علاقه انجام بده.
 8. ایمان قلبی خود را محکم کن. هر روز صبح ۱۵ دقیقه افکار خود را متمرکزنما و دعا کن.
 9. بدان که میشه در همه چیز نقطه و خوب و مثبتی وجود دارد، در هر ابر تیره و تاری، اگه نقره ای فامی از آسمان نیلی دیده می شود.
 10. هرگاه فکر مهمی در سر داری که مستقیما به کار تو مربوط نیست، آن را بنویس. به این ترتیب، آن را فراموش نمی کنی و در ضمن، موجب آشفتگی و حواس پرتی ات هم نمی شود.
 11. هنگامی که کار مهمی را با موفقیت به اتمام می رسانی به خودت جایزه بده.
 12. به جای آنکه بر کارهایی که انجام نداده ای تمرکز کنی، به آنچه انجام داده ای فکر کن و خودت را برای تکمیل کارهای مهم تر تحسین و تشویق کن.
 13. عادت کن اسامی اشخاص، مخصوصا تازه وارد ها را بنویسی. این کار به تو کمک می کند تا همیشه آنها را به خاطر بسپاری.
 14. ایمان داشته باش که می توانی آن که می خواهی باشی.
 15. فلسفه «از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری » را مبنای کار خود قرار بده.
 16. گهگاهی، ساکت و آرام بنشین مهارت ها و توانایی های خود را ارزیابی کن.
 17. بدان که همیشه همه چیز مطابق میل تو پیش نمی رود. در چنین روزهایی نسبت به خودت مهربان باش. به خودت بگو:«من خوبم و می توانم در مقابل هر مانعی ایستادگی کنم».
 18. هیچ گاه خودت را به خاطر هیچ نقطه ضعفی سرزنش نکن، چون چنین چیزی وجود ندارد. آنچه را که نقطه ضعف می نامی فقط استعدادی ناشکفته، یا بخشی از وجود توست که اگر بخواهی می توانی آن را تغییر برهی. پس چیزی به این نام وجود ندارد، آنها فقط استعداد هایی در خفا مانده هستند که هرگز به سراغ آنها نرفته ای و آنها را پرورش نداده ای.
 19. بدون توجه به شرایط، همیشه خوب مشرب و گشاده رو باش.
 20. زندگی همان شیوه نگرش ماست. حال به این پرسش پاسخ بده «آیا در نظرت زندگی کسالت وار است یا یک ماجراجویی؟»

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آن که می خواهی باش ۲”