آیا می دانید..؟

مجموعه: روانشناسی تعداد بازدید: 258
آیا می دانید..؟
  1. آیا میدانید ۱۱درصد مردم دنیا چپ دست هستند.
  2. آیا میدانید بیش ترین زمان پرواز یک مرغ ۱۳ ثانیه بوده است.
  3. آیا میدانید بیشترین زادوولد در ماه آگوست صورت می پذیرد.
  4. آیا میدانید به طور متوسط افراد در ۷ دقیقه به خواب می روند.
  5. آیا میدانید ۸ درصد افراد دنیا دارای یک دندان اضافی هستند.
  6. آیا میدانید خرس ها ۴۲ دندان دارند.
  7. آیا میدانید ایتالیایی ها به میکی موس می گویند توپولینو؟
  8. آیا میدانید خرگوش شیرین بیان دوست دارد.
  9. آیا میدانید الفبای زبان هاوایی دارای ۱۲ حرف است.
  10. آیا میدانید یک چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آیا می دانید..؟”