ابتکار زن چینی برای ترک سیگار همسرش

مجموعه: اخبار, اخبار جذاب تعداد بازدید: 295
ابتکار زن چینی برای ترک سیگار همسرش

زنی چینی برای ترک سیگار همسرش دست به کارجالبی زده است.


اما این زن چینی برای اینکه شوهرش را به ترک سیگار ترغیب کند روی تک تک سیگار های او نقاشی کشیده است.

خانم زو میگوید شوهرش به دلیل فشارهای روحی و روانی، روزانه چند پاکت سیگار میکشد، او امیدوار است همسرش هنگامی که قصد کشیدن سیگار میکند با دیدن نقاشی ها و پیام ها کمتر بکشد و بالاخره آن را کاملاً کنار بگذارد.

 

ترک سیگار

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ابتکار زن چینی برای ترک سیگار همسرش”