امتیاز ورشکسته شدن…

مجموعه: جذابترین مطالب تعداد بازدید: 201
امتیاز ورشکسته شدن…

امتیاز ورشکسته شدن

کسانیکه از ورشکسته شدن متعجب می شوند هرگز از خود این سوال واضح را پرسیده اند: ” چرا من از ورشکسته شدن خوشم می آید؟ ”

در واقع ورشکسته شدن فوایدی دارد مثلا:

– احساس مقدس بودن می کنم…خداوند مرا دوست خواهد داشت فقرا آمرزیده می شوند.

– می توان جایگاه خود در بین دوستان را داشته باشم اگر فقیر بمانم در میان آن ها احساس گناه نمی کنم.

– به من ترحم می کنند.

– مجبور نیستم منظم و مرتب باشم.

– مجبور نیستم عادت هایم را تغییر بدهم.

– و مهم تر از همه…می توان دیگران و حتی دولت را ” سرزنش کنم ”

اگر روراست باشیم قبول می کنیم که لیاقت بی پولی و ورشکستگی را داریم افراد فقیر نمی پذیرند که فقر را انتخاب کرده اند این طور نیست؟ فقر نیز مانند هر عملی که انجام می دهیم پیامدی دارد.

امتیاز ورشکسته شدن

با پول راحت برخورد کنید!

تا به حال توجه کرده اید چقدر پول دادن به برخی اشخاص دشوار است.آن ها مضطرب و عصبانی می شوند!

می گویند:” اوضاع مرتبه و من به اون پول احتیاجی ندارم. ”

در حالی که شما اطلاع دارید آن ها با نان و پنیر زندگی می کنند! با وجود اینکه نیاز دارند اما با غرور می گویند ” به پول شما احتیاجی ندارم و اوضاع خوبه ”

بعضی از ما حتی از صحبت کردن در مورد پول هم مشکل داریم! دستمزد هفتگی خود را به دوستی قرض می دهیم و وقتی به آن پول احتیاج داریم نمی دانیم چطور از او بخواهیم پول ما را برگرداند ” آخ… می دونی… خوب…یادت میاد؟…البته زیاد مهم نیست….واقعا به او احتیاجی ندارم… اشکالی نداره اگه…. چطوری بگم…” و همه این راه ها را امتحان می کنیم به جای اینکه منطقی و روراست بپرسیم: ” میتونی پول من رو بدی ”

اگر در یک شغل یا در یک رابطه احساسی پریشانی می کنید و مضطرب هستید دیر یا زود آن را ترک خواهید کرد.

اگر پول شما را نگران می کند یا اگر حتی از صحبت کردن در مورد آن مشوش می شوید اگر پول به شما نمی آید خیلی زود پولتان را از دست می دهید. این یک امر ناخود آگاه است نه خود آگاه.

خلاصه کلام

برای ” داشتن ” و ” نگه داشتن ” چیزی در زندگی تان باید به آن احساس خوبس داشته باشید.

برای ” بدست آوردن پول ” و ” نگه داشتن ” آن باید با آن احساس راحتی کرد!

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “امتیاز ورشکسته شدن…”