با رژ لب قرمز گرگاه را از کمین خود بیرون بکشید!!

مجموعه: سرگرمی, مطالب جذاب تعداد بازدید: 184
با رژ لب قرمز گرگاه را از کمین خود بیرون بکشید!!

اولین تبلیغ جنسیت زده لوازم ارایشی مکس فکتور که منجر به فروشی بالاشد:
” با رژ لب قرمز گرگ ها را ازکمینگاه بیرون بکشید”
 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “با رژ لب قرمز گرگاه را از کمین خود بیرون بکشید!!”