با لبخند فاصله ها را کوتاه کنید

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 173
با لبخند فاصله ها را کوتاه کنید

جملاتی زیبا از بزرگانی چون سقراط،بنجامین فرانکلین،جورج الیوب و…را در مورد شادی بخوانید.آیا شما نیز به ایت ابعاد شادی در زندگی فکر کرده بودید؟

*برای هر دقیقه ای که شما ناراحت هستید۶۰ثانیه خوشحال بودن را از خود دریغ کرده اید.

*یک مانع بزگ در برابر شادی،انتظار داشتن شادی بیش ار حد است.

*شادی،توانایی لذت بردن از گذر زمان است.

*هیچ وسیله آرایشی،زیباتر از لبخندی بر لب نیست.

*خنده،فاصله بین انسان ها را کوتاه می کند.

*شادی معنا و هدف زندگی و همه آرزو و غایت زندگی بشیرت است.

لبخند

لبخند

*تلاش برای شاد بودن یک نوع فعالیت است.

*شادی ما بستگی به تلاش خودمان دارد.

*انسان های مختلف شادی را با روش های مختلف جست و جو می کنند برای همین است که فرم ها،روش ها،قوانین و مدل های زندگی افراد با یک دیگر متفاوت است.

*به خاطر داشته باش که شادی ترین انسان ها آن هایی نیستند که بیشتر دریافت می کنند بلکه آن هایی هستند که بیشتر می بخشند.

*تقدیر شما حاصل شانس شما نیست بلکه حاصل انتخاب و تلاش شماست.

*این که قادر باشید شادی خود را در شادی دیگران جست و جو کنید رمز شادی است.

*راه شادی دز آسمان ها نیست در قلب ها آن را جست و جو کنید.

*تمام موجودات به جز انسان ها می دانند که قانون اصلی حیات آن ایت که از زندگی لذت برده شود.

*کاری را جست و جو کنید که دوست دارید و پس از آن حتی یک روز از زندگیتان مجبور به کار کردن نخواهید بود.

*هر جا که می روید با تمام قلب خود بروید،در این صورت شاد خواهید بود.

*من و هیچ بشری کار را دوست نداریم اما آنچه را که در کار است همه دوست دارند و آن فرصتی برای پیدا کردن گ.هر خویش است.

*هیچ انسانی بدون دوست خوشحال نخواه بود.

*هر روز را با لبخندی شروع  کنید.در طول روز بخندید و روزتان را با لبخند خاتمه دهید.

*شادی عطری است که شما نمی توانید آن را بر دیگران بیفشانید مگر آن که ابتدا چند قطره از آن را بر خود بیفشانید.

هیچ کس از خنده نمرده است.

*انسانی که کمی نیز به خود فکر نکند،خوشحال نخواهد بود.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “با لبخند فاصله ها را کوتاه کنید”