برترین پیشنهاد ها

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی کودکان, زندگی بهتر, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 301
برترین پیشنهاد ها

چگونه همسر خود را شاد کنیم؟

*از او بپرسید که چه کار هایی می توانید برایش انجام دهید.

*در مواقع لازم در کنار او باشید.

*عشق خود را بروز دهید.

*حمایت های عاطفی خود را ابراز کنید.

*به او حق تقدم بدهید.

کتاب هدیه دهید

کتاب هدیه دهید

چگونه دوست خود را شاد کنیم؟

*یک جلد کتاب به او هدیه بدهید.

*از کودکش مراقبت کنید،حتی برای چند ساعت.

*نامه،پیغام یا تلگرافی امید بخش برای او بفرستید.

*او را در آغوش بگیرید و وقت خو را صرف التیام بخشیدن به قلب شکسته اش بکنید.

چگونه کودکان راخوشحال کنیم؟

*ان هارادر آغوش بگیرید.

*به آن چه میگویندگوش دهید.

*به آنان اطمینان خاطربدهید.

*اجازه بدهیدکه تجربه کنند.

*به آن هابگویدکه ناراحت بودن یک مساله طبیعی است.

چگونه به تعمق بپردازیم؟

*مکانی آرام بیابید.

*صاف بنشینید.

*چشمانتان راببندید.

*وعضلات تمام بدن راازسرتاپا،رهاسازید.

*تصویری زیبا در ذهنتان مجسم کنید.

*در معنای لغتی زیبا،تعمل کنید.

*افکار ناراحت کننده را از خود دور سازید.

*پانزده تا بیست دقیقه در این حالت باقی بمانید.

*و سپس چشمان خود را بگشایید.

چگونه به سویآینده ای بهتر قدم بردارید؟

*یاد بگیرید نقاط ضعف خود را بپذیرید.

*اگر اتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید.

*مستقیما با مشکلات خود روبه رو شوید.

*اشتباهات خود را بپزیرید و مسوولیت آن را به عهده بگیرید.

*واقعیت را بگویید،مخصوصا به خودتان.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “برترین پیشنهاد ها”