تصینف های عشق

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی, زندگی بهتر, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 578
تصینف های عشق

*سه چیز مطلق و فنا پذیر است :آگاهی،هستی،عشق.

*آن موقع که بدانی خود عشق هستی لبریز از عشق خواهی شد.

*عشق محرک رشد و تکامل است که به زندگی وسعت می بخشد..

*عشق،اغاز سفر،پایان سفر و خود سفر است.

*جاده عشق همه جا هست و هیچ جه نیست جایی نیست که بتوانی به انجا بروی  و ار عشق محروم شوی  و جایی وجود ندارد که چون آن جا را ترک کنی از عشق محروم شوی.

عشق

عشق

*عشق به این که چگونه عمل کنی  یا چه احساسی داشته باشی بستگی ندارد بلکه به سطح اگاهی ات مربوط می شود.

*در دوگانه گرایی،عشق می آید و می رود،ولی در اتحاد و یگانگی فقط عشق وجود دارد و عشق.

*عشق شخصی است،شکل تمرکز یافته عشق جهانی است و عشق جهانی شکل تعمیم یافته عشق شخصی است.

*دوست داشتن دیگری،از عشق به خداون جدا نیست این یکی موجی تنها و آن یکی اقیانوس.

*ذهن آدمی قضاوت می کند که چه چیز خوب است و چه چیز بد. عشق فقط خوبی را به ارمغان می اورد.

*رویاهایت را به دنیا نگو آن ها را زیر گوش عشق زمزمه کن.

*از نگاه قلبی پاک و خالص، همه چیز شدنی است.اگز بپرسی گیتی در حال چه کاری است می گویم گوش ایستاده  کهتا تا خواسته های توا را بشنود.

*عشق همه جا هست، اما در بعضی جاها ترس مانع حضور آن می شود.

*دیگر انسان ها،آیینه های عشق تو هستند. در واقعیت،دیگرانی وجود ندارند،آن ها همان خویشتن راستین تو هستند منتها در اشکال دیگر.

*هر چیز در دنیای بیرون،حاوی پیامی راجع به دنیای درون است.

*مناظر و اصوات طبیعت،یاد آور آفرینشی عاشقانه و دوست داشتنی هستند.

*بصیرت های درونی،حقیقت را که همان عشق در عمل است، به ارمغان می آورند.

*هر فضای باز و گسترده ای در درون خود خلق کنی عشق،آن را پر خواهد کرد.

*هر روز درباره عشق به تامل و تعمیق بپرداز. واکنش ها و رفتار عاشقانه باعث رشد و نمو قلب می شوند.

*متعالی ترین جلو عشق،خلاقیت است.

*معصومیت و پاکی ،همانا توانایی پیشکش کردن و گرفتن عشق است،بدون آن که آن را به تملک خود در آوری.

*خالصانه عشق ورزیدن یعنی به دیگران فرصت بدهیم تا خود را بیان کنند.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تصینف های عشق”