تناقض مهم زمان ها…

مجموعه: جملات قصار, سرگرمی تعداد بازدید: 405
تناقض مهم زمان ها…

تناقض زمان

تناقض مهم زمان ها

بدبختی ما در این است

۱- روز به روز آزادراه های وسیع تری می سازیم در حالی که دیدگاه های باریکتری داریم.

۲- بیشتر می خریم ولی کمتر لذت می بریم.

۳- دانش بیشتری داریم اما عدالت کمتری.

۴- متخصصان بیشتری داریم اما مشکلاتی بیشتر.

۵- داروهای بیشتری داریم ولی سلامتی کمتر.

۶- دارایی هایمان را چند برابر نموده ایم اما به ارزش هایمان نیفزوده ایم.

۷- بسیار سخن می گوییم حال آنکه به ندرت عشق می ورزیم و در عوض زیاد متنفر می شویم.

۸- آموخته ایم که  چگونه امرار معاش کنیم ولی هنوز زیستن را فرا نگرفته ایم.

۹- سال های زیادی به زندگی مان افزوده ایم ولی زندگی حقیقی را به سال های عمرمان اضافه نکرده ایم.

۱۰- فراموش کرده ایم که سیرت زیبا برتر از صورت زیباست.

۱۱- اتم را شکافته ایم ولی قادر به شکستن تبعیض ها نبوده ایم.

۱۲- درآمد بیشتری داریم اما اخلاقیات کمتری.

۱۳- فراموش کرده ایم که مهم بودن خوب است ولی خوب بودن مهم تر است.

۱۴- از یاد برده ایم که هدف اصلی عمل صحیح است نه اعتقاد صحیح.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تناقض مهم زمان ها…”