حضور دختران لخت سر جلسه امتحان

مجموعه: اخبار, اخبار جامعه تعداد بازدید: 241
حضور دختران لخت سر جلسه امتحان

در حالی که غرب براساس ادعاهای واهی تلاش می کند کشورهای دارای تمدن را با سلاح تبعض نژادی و شعارهای انساندوستانه زیر سلطه خود بکشاند، اخلاق در این کشورها بشدت درحال تنزل بوده و این امر به نهادهای رسمی نیز سرایت کرده است.

به گزارش ۴ گوشه به نقل از منابع ژاپنی، مقامات یک نهاد آموزشی در این کشور به بهانه جلوگیری از تقلب، دختران شرکت کننده در جلسه را وادار کردند تا لباسهایشان را ازتن خارج کنند.

این گزارش حاکیست در جدیدترین نمونه از اوج اخلاق مداری و انسان مداری جهان غرب، این رفتار مسئولان آموزش و پرورش ژاپن صدای شهروندان این کشور که به تحکیم خانواده معتقد هستند را درآورده است.

ماجرا آنگونه گزارش شده است که دختران شرکت کننده در آزمون مذکور برای ورود به سالن جلسه ازسوی مسئولان برگزاری امتحانات با ممانعت روبرو می شوند و درپی درخواست شرکت کنندگان در آزمون از آنها خواسته می شود برای حفظ امنیت جلسه امتحان، لباس های خود را از تن خارج کنند.

برخی از دانشجویان دست به اعتراض می‌ زنند اما اعتراض آنها کار به جایی نبرده و بسیاری از شرکت کنندگان مجبور می شوند در سالن برگزاری جلسه لباس های خود را از تن خارج کرده و بصورت عریان پشت صندلی های امتحان بنشینند.

علیرغم تهدید مسوولین برگزاری این امتحانات برخی از دختران شرکت کننده حاضر نمی شوند به این بهانه لباس های خود را درآورند ازهمین رو مسئولان جلسه از ورود آنها به سالن تا پایان ساعات برگزاری امتحان خودداری نمودند.

گفتنی است اصرار مسئولان برگزاری امتحان صرفا برای خانم های شرکت کننده در جلسه بوده و آقایان در این جلسه با کت و شلوار و لباسهای معمول خود حاضر شدند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “حضور دختران لخت سر جلسه امتحان”