حقوق زن

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 254
حقوق زن

حقوق زن

زن با اجرای صیغه عقد شریک زندگی مرد می شود و از نظر شرع و عرف حقوق خاصی به او تعلق می گیرد که عبارتند از:

الف:مهریه

هرگونه مال منقول و غیرمنقول یا حقوق دیگر که از زمان عقد مورد توافق زن و مرد می گیرد با اجرای صیغه عقد الزام آور می شود و زوج باید آن را بپردازد خواه زوجه آن را مطالبه کند یا نکند به شرط آنکه زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

نکته:

با نخستین عمل زناشویی پرداخت تمام مهریه ها بر مرد واجب می شود.

ب:نفقه:

منظور از نفقه تامین مخارج و نیازمندی های مادی زندگی اعم از خوراک و پوشاک و مسکن می باشد.

خوراک زن باید از نظر کمی و کیفی به گونه ای باشد که او را سیر کند و موافق طبع او باشد و نیازهای غذایی او را برطرف سازد.

همین طور غذای متعارف و متداول بین مردم باشد.

حقوق زن

پوشاک او نیز باید در حد متعارف همشهری هایش باشد.

همین طور زوجه مستق مسکنی است که شایسته حال او و مانند اوست و این حق را دارد که مسکن مستقل طلب کند خواه ملکی باشد یا اجاره ای چنانچه که اثاث منزل نیز باید در حد متعارف برایش فراهم شود.

نکته:

نفقه همسر بر نفقه دیگر خویشاوندان مقدم است و مرد پس از تامین نیازهای وی می تواند به سایر نزدیکان خود انفاق کند.

ج:همخوابگی:

مرد مجاز نیست زن را به گونه ای رها کند که معلوم نباشد آیا شوهر دارد یا نه.مرد به قدر لازم به همسرش سرکشی کند و نزد او بماند.

د:راهنمایی و ارشاد:

سرپرست خانواده باید با تدبیر و اندیشه درست برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت زندگی را برای هدایت و ارشاد خانواده خود به کار گیرد.اگر همسر به نماز و محرم و نامحرم حلال و حرام و پاکی و نجستی کم اهمیت است او را راهنمایی کند.

ه:دفاع از ناموس:

اگر کسی به قصد تجاوز به حریم انسان همسر او هجوم آورد دفع ام به هر وسیله ممکن واجب است گرچه به کشته شدن مهاجم بینجامد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “حقوق زن”