خانه عامری ها، یک هتل بی نظیر در ایران

مجموعه: سرگرمی, همه مطالب تعداد بازدید: 302
خانه عامری ها، یک هتل بی نظیر در ایران

ویدئو: خانه عامری ها در محله سلطان میر احمد کاشان، در شمال معبر اصلی آن، در خیابان علوی و در جوار حمام سلطان میر احمد قرار دارد. این خانه در دوره زندیه احداث و یکی از بزرگترین خانه های تاریخی شهر کاشان به شمار می آید. خانه عامری ها حدود ۱۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و ۳۰۰ فضا و ۸ حیاط را شامل می شود. این خانه در دوره قاجار به وسیله “سهام السلطنه عامری فرد” توسعه یافته است.

در سال ۱۳۷۴، تعمیرات حیاط بیرونی و اندرونی توسط میراث فرهنگی کاشان آغاز گردید و در سال ۱۳۷۹ مجموعه ی عامری ها در طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت و برنامه ریزی شد که به مهمانسرای بزرگ گردشگری مبدل گردد. ویژگی بارز این بنا، وسیع بودن هر دو حیاط و همینطور مجلل بودن فضاها و تزئینات این خانه و وجود بلندترین بادگیر در بین بادگیرهای خانه‌های کاشان می باشد. خانه تاریخی عامری ها از لحاظ قدمت و معماری، از تمام خانه های تاریخی کاشان قدیمی تر و متفاوت تر است. این خانه تاریخی به عنوان یک مجموعه اقامتی بی نظیر در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردیده است.

با چیدانه همراه شوید تا در این ویدئو گوشه هایی از مراحل مرمت این مجموعه تاریخی را ببینید و از زبان طراحان آن مسائل و مشکلات این پروژه را بشنوید.

ویدئو: خانه عامری ها در محله سلطان میر احمد کاشان، در شمال معبر اصلی آن، در خیابان علوی و در جوار حمام سلطان میر احمد قرار دارد. این خانه در دوره زندیه احداث و یکی از بزرگترین خانه های تاریخی شهر کاشان به شمار می آید. خانه عامری ها حدود ۱۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و ۳۰۰ فضا و ۸ حیاط را شامل می شود. این خانه در دوره قاجار به وسیله “سهام السلطنه عامری فرد” توسعه یافته است.

در سال ۱۳۷۴، تعمیرات حیاط بیرونی و اندرونی توسط میراث فرهنگی کاشان آغاز گردید و در سال ۱۳۷۹ مجموعه ی عامری ها در طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت و برنامه ریزی شد که به مهمانسرای بزرگ گردشگری مبدل گردد. ویژگی بارز این بنا، وسیع بودن هر دو حیاط و همینطور مجلل بودن فضاها و تزئینات این خانه و وجود بلندترین بادگیر در بین بادگیرهای خانه‌های کاشان می باشد. خانه تاریخی عامری ها از لحاظ قدمت و معماری، از تمام خانه های تاریخی کاشان قدیمی تر و متفاوت تر است. این خانه تاریخی به عنوان یک مجموعه اقامتی بی نظیر در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردیده است.

با چیدانه همراه شوید تا در این ویدئو گوشه هایی از مراحل مرمت این مجموعه تاریخی را ببینید و از زبان طراحان آن مسائل و مشکلات این پروژه را بشنوید.

ویدئو: خانه عامری ها در محله سلطان میر احمد کاشان، در شمال معبر اصلی آن، در خیابان علوی و در جوار حمام سلطان میر احمد قرار دارد. این خانه در دوره زندیه احداث و یکی از بزرگترین خانه های تاریخی شهر کاشان به شمار می آید. خانه عامری ها حدود ۱۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و ۳۰۰ فضا و ۸ حیاط را شامل می شود. این خانه در دوره قاجار به وسیله “سهام السلطنه عامری فرد” توسعه یافته است.

در سال ۱۳۷۴، تعمیرات حیاط بیرونی و اندرونی توسط میراث فرهنگی کاشان آغاز گردید و در سال ۱۳۷۹ مجموعه ی عامری ها در طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت و برنامه ریزی شد که به مهمانسرای بزرگ گردشگری مبدل گردد. ویژگی بارز این بنا، وسیع بودن هر دو حیاط و همینطور مجلل بودن فضاها و تزئینات این خانه و وجود بلندترین بادگیر در بین بادگیرهای خانه‌های کاشان می باشد. خانه تاریخی عامری ها از لحاظ قدمت و معماری، از تمام خانه های تاریخی کاشان قدیمی تر و متفاوت تر است. این خانه تاریخی به عنوان یک مجموعه اقامتی بی نظیر در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردیده است.

با چیدانه همراه شوید تا در این ویدئو گوشه هایی از مراحل مرمت این مجموعه تاریخی را ببینید و از زبان طراحان آن مسائل و مشکلات این پروژه را بشنوید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خانه عامری ها، یک هتل بی نظیر در ایران”