خنده،درمان همه دردهاست

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر, مهارت های زندگی تعداد بازدید: 201
خنده،درمان همه دردهاست

ما هرگز به خنده،به اندازه تنفس،اهمیت نمی دهیم،زیرا روزانه صد ها بار دست به این کار می زنیم.اما اخیرا دانشمندان در مورد تشخیص ایمن شناسی روانی به مراتب بیش از گذشته توجه کرده اند.آنان پی برده اندخنده ای که انسان از ته دل می کند،نشاط انگیز بوده و فواید بسیاری در بر دارد.پژوهشی که به سال۱۹۹۴در یکی از دانشکده های برزیل صورت گرفت،حکایت از آن دارد که خنده نشاط آشکاری از نیک بینی و قوت قلب است که تاثیر چشمگیری بر روی فرد می گذارد.در برسی یاد شده اسلاید های مزدان و زنانی که می خندیدند یا نمی خندیدند را به دانشجویان دانشکده مورد بحث نشان دادند و از آنان خاستند اسلاید هارا نمره گذاری کنند.دانشجویان به افراد خنده رو امتیاز های بیشتری دادند.به نظر آن ها اشخاص خندان،انسان های دلشاد تر،آرام تر،منطقی تر،صمیمی تر،خوش چهره تر،با محبت تر و خیلی دلسوزتر از آنانی هستند که لب به خنده نمی گشایند.

خنده

خنده

*تندرستی فزون تر

خنده توام با سایر رفتار هایی که یبب خشنودی و آرامش ما می شوند،مانند قهقه خنده،دعا و نیایش،اندیشه و ورزش،سیستم ایمنی را تقویت کرده و در برابر اقسام عفونت ها و بیماری ها از ما محافظت می کند.خشم،تنش و نگرانی،بر تعداد تنش های تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن می افزایند.لبخند یا خنده،ترشح هورمون های تنش زا را متوقف می سازد.شوخی و تنز نیز تلاش یا خته هایی را که پادزهر های ضد عفونت را به وجود می آورند زیاد می کند.این قبیل پادن ها در حقیقت مواد شیمیایی اند که به انهدام ویروس های مهاجم به یاخته ها و پاره ای سرطان ها یاری می رسانند.

*فشار روانی کمتر

خنده به شخص کمک می کند تا مشکلات را،اعم از ساده و پیچیده،مهار کرده و با آنان آسان تر رویارویی نماید.دکتر رد مارتین استاد دانشگاه اونتارویی غربی کانادا روی دو گروه از دانشجویان مطالعه کرد و متوجه شد آن هایی که در چهره شان نگرانی موج می زند،اولین آزمون خویش را رخداد های پر تشویق می انگاشتند لیکن دانشجویان شوخ طبع  در جلسه امتحان روحی اندکی داشتند.

*دلشادی بیشتر

به باور شما زیادی از پژوهشگران و اول از همه چالز داروین خنده قادر است شادی بخش باشد و یا حسی مثبت در انسان پدی آورد وبر عکس اخم و ترشرویی وی را اندوهگین می سارد.در حال حاضر دکتر رابرات زاجوک استاد دانشگاه استانفورد می گوید:موقعی که می خندیم،۴۲ ماهیچه صورت را به حرکت وا می داریم و وقتی که ماهیچه های مذکور منقبض می شوند،از جریان خون به مغز وناحیه سینوسی کاسته می شود.همین کاهش جریان خون در مغز و در هیپوتالاموس که تنظیم کننده احساسات ماست،سبب پایین آمدن درجه حرارت آن ناحیه می شود.از سوی دیگر خنده با ایجاد دگرگونی هایی در ماجراای تنفسی که باعث جریان یافتن هوای فزن تری در بینی می گردد.به سرد شدن مغز یاری می رساند.

کارشناسان اعتقاد دارند هر چه مغز خنک تر باشد،ما خوشحال تر شده و احساساتمان مثبت تر می شوند.

*درد کمتر

پژوهش های موسسه فنآوری تگزاس حاکی از این است که انسان از راه خنده،درد را فزون تر تحمل می کند.علت آن است که خنده همانند ورزش،ترشح اندروفین ها را که کشنده های طبیعی درد در بدن هستند، زیاد می کند.

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خنده،درمان همه دردهاست”