خوشبختی یعنی

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 248
خوشبختی یعنی

– خوشبختی یعنی بپذیری زندگی تو، مال توست و آذاد هستی تا با اعمالی که دوست داری آن را زندگی کنی.

 

– خوشبختی یعنی خودت تصمیم بگیری، وزندگی را برای خوشایند خودت، زندگی کنی.

 

– خوشبخت یعنی مسولیت زندگی را بپزیری و خود را متعهد کنی که راه را بدون انتظار کمک از دیگران و صرف نظر از هر آن چه که تو را میترساند به تنهایی بپیمایی.

خوشبختی یعنی

خوشبختی یعنی

– خوشبختی یعنی فراموش کردن این باور که کسی از راه میرسد و به نجات برمیخیزد و درهایت را برایت میگشاید.

 

– خوشبختی یعنی اینکه در مورد دیگران به قضاوت ننشینی و آنها را کنترل نکنی.

 

– خوشبختی یعنی تنهایی را از رسیدن به هر راهی ارزشمند تر بیابی.

 

– خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی، دلی را نرنجانی، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند.

 

– خوشبختی یعنی خودت را بپذیری و برای بهتر نشان دادن خودت تلاش نکنی که دیگران را نفی کنی و شکست دهی.

 

– خوشبخت یعنی باور کنی که دیگران هم به اندازه تو به امنیت، آرامش، محبت، عفو و آذادی نیاز دارند.

 

– خوشبختی یعنی کسی مشروط به فرمانبردان بودن و کنترل کردن، دوستت نداشته باشد، زیرا عشق مشروط در صورت اطاعت نکردن تو ناگهان ناپدید میگردد.

 

– خوشبختی یعنی دیگران پیروزیشان را بدون ترس از حسد تو با تو جشن بگیرند.

 

– خوشبختی یعنی وقتی آذاده هستی نومید نگردی، وقتی ترسیده ای هیاهو راه نیاندازی، وقتی خشمگین هستی همه را دشمن نبینی و برای اشتباهات به دنبال مجازات دیگران نباشی.

 

– خوشبختی یعنی کمی دلیرتر، مهربان تر، بخشنده تر و وفادارتر باشی.

 

– خوشبختی یعنی بدانی کجا میروی، کجا میمانی، کجا میروی، کی باز میگردی، بدون احساس گناه، “نه” بگویی و بدون خود خواهی پاسخ مثبت بدهی.

 

– خوشبختی یعنی شکایت نکنی زیرا اکنون در جایی ایستاده ای که خودت با اندیشه خودت برای خود تدارک دیده ای.

 

– خوشبختی یعنی قبل از اینکه به فکر تغییر دادن دیگران باشی، قاضی زندگی خودت باشی.

 

– خوشبختی یعنی هرگاه کسی از تو تقاضای کمک کرد، ضعف هایش را به نمایش نگذاری و فقط بگویی خوشحالم که میتوانم کمک کنم.

 

– خوشبختی یعنی پذیرفتن این واقعیت که هیچ انسانی کامل نیست و انسان جایزالخطاست.

 

– خوشبختی یعنی برای بدست آوردن رویایی که در سر داری، روی حمایت صادقانه دوستت حساب کنی.

 

– خوشبختی یعنی باور کنی که اوضاع به اندازه ای که میگویی وخیم نیست و برای ناکام ایت بهانه تراشی نکنی و کسی را جز خودت مقصر ندانی.

 

– خوشبختی یعنی باور کنی که تنها از اشتباهاتت میتوان بیاموزی و رشد کنی.

 

– خوشبختی یعنی قلبت را بگشایی، احساسات مهر آمیز را بروز دهی تا دوستانت را از دست ندهی.

 

– خوشبختی یعنی بپذیری که تنها انسان های مهربان و با گذشت، پوزش میطلبند، پس برای رنجشی که تو عاملش بودی صادقانه پوزش بخواه.

 

– خوشبختی یعنی کمتر رقابت کنی تا مورد رشک و حسد قرار نگیری زیرا تو در انتخاب، آزادی و باور کن هیچ گاه نیاز به تماشاچی نداری.

 

– خوشبختی یعنی باور کنی که انسان های نوآور همواره برای شکستن حصارها بد نام شده اند، پس زندگی ات را از نو شروع کن و منتظر تایید و تایید دیگران نباش.

 

– خوشبختی یعنی باور کنی که اگر به احساساتت اعتماد کنی، نبردی در راه نخواهد بود و زخم ها التام خواهند یافت; پس ، از آزاد ساختن احساساتت نترس.

 

– خوشبخت یعنی شجاعت و توان گریستن به موقع را داشته باشی زیرا برای گریه کردن مجبوری احساساتت را آشکار کنی و پس از آن شفا از راه خواهد رسید.

 

– خوشبختی یعنی چیزی را به دیگران ببخشی که آرزوی دریافت آن را داری. برای شروع ، مهرت را ببخش تا غرق در نور گردی.

 

– خوشبختی یعنی گذشته را ببخشی تا تجارت دردناک تکرار نگردند.

 

– خوشبختی یعنی شکر کنی زنده ای، که احساس داری، که دوستت دارند، که عشقی در قلب داری و به یمن شاکر بودنت به هر آنچه آرزو بر حق دلت است، خواهی رسید.

 

– روابط عاشقانه باید یک جریان بلند و طولانی متعادل و میانه رو باشد ولی اگر فقط برای هم جذاب هستید و روابط شما به کشش فیزیکی منتهی میشود باید بگوییم که این رابطه عشق نیست و رابطه شما عاشقانه نیست. به اینها فکر کنید و مثل یک مصاحبه شغلی ، نامزدهایی را که معیارهای شما را ندارند را قبول نکنید. دنبال کردن این گام ها برای شما بسیار مفید خواهد بود که کمی زودتر و آسانتر شکست خود را التیام بخشید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خوشبختی یعنی”