در تربیت فرزندانی سالم باید جدی باشیم

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی کودکان تعداد بازدید: 155
در تربیت فرزندانی سالم باید جدی باشیم

در تربیت فرزندانی سالم باید جدی باشیم

یکی از حقوق فرزندان تعلیم و تربیت آن هاست.هر کودکی که متولد می شود چون آینه ای شفاف و زلال و پاک است.این پدر و مادر هستند که با تربیت صحیح می توانند این پاکی را بیشتر کنند و مستدام دارند یا با تربیت غلط آن را تیره و تار سازند.

چون خداوند مردم رابر اساس فطرت خدایی آفریده است.

بنابراین فطرت توحیدی و سعادت و هدایت را در وجود طفل به ودیعت نهاده است.والدین و مربیان موظف هستند رشد و شکوفایی آن را فراهم سازند و نگذارند که این فطرت الهی دچار آفت زدگی شود.

یکی از تحولات مثبت در تعلیم و تربیت جدید توجه به اهمیت دوران کودکی است.این دوران در زندگی انسان از اهمیت ویژه برخوردار است و اساس شخصیت انسان معمولا در همین دوران ریخته می شود.

در گذشته به اهمیت و نقش این دوران در سرنوشت انسان توجه لازم نمی شد.

پدران ومادران و مربیان بر این باور بودند که کودک درخور توجه نیست و به این ترتیب در زمینه تربیت او نمی کوشند.از این رو غالبا با بی توجهی و بی اعتناعی و با روش های خشونت آمیز با کودک رفتار می کردند و تنبیه بدنی را بهترین وسیله برای تربیت کودک می دانستند.

گاه روش های بسیار خشن و وحشیانه ای را در برابر کودک به کار می گرفتند و بون توجه به طاقت جسمی و روانی وی به مجازات او می پرداختند.این شیوه نادرست نه تنها در جامعه ما بلکه در همه اجتماعات رواج کامل داشت.

ظهور روانشناسی و علوم تربیتی جدید و تحقیقات ارزنده که در زمینه مسائل تربیتی صورت گرفت این نکته را آشکار ساخت که بسیاری از نابسامانی های روانی و اخلاقی انسان ناشی از تربیت نادرست او در دوران کودکی است.کشف عقده های روانی و تاثیر آن ها در زندگی آینده انسان به روشن شدن این مسئله کمکی موثر کرد و نشان داد که سلامت روحی و روانی انسان در دوران بزرگسالی تا حد زیادی در گروی جلوگیری از پیدایش این عقده ها در دوران کودکی است.در تعلیم و تربیت جدید پرورش کودک جایگاهی ویژه دارد و کودک در کانون فعالیت های تربیتی قرار می گیرد.

در تحقیقات بدست آمده بررسی ها نشان می دهد که باید تربیت کودکان را جدی بگیریم و آینده فرزندان ما در گرو تربیت آن ها در دوران کودکی است.بررسی های علمی نشان می دهد که دوران کودکی نسبت به دوره های دیگر زندگی نقش زیربنایی دارد.

تربیت فرزندان

روانشناسان از این دوره به عنوان دوره پایه و اساسی یاد می کنند.در این دوران می توان بنای یک زندگی سالم و سعادتمند را پی ریزی کرد و از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کرد.این نکته ای مهم است که باید در آن بسیار تعامل کرد.

غالبا دیده می شود که خانواده ها در برخورد با فرزندان نوجوان خود با مشکلات جدی روبه رو هستند که شاید همیشه نتوان آن ها را به راحتی حل کرد.در یک بررسی علمی می توان دریافت که ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان در نارسایی های تربیتی دوره کودکی نهفته است.

بنابراین اگر خانواده با به کارگیری اصول و روش های صحیح به پرورش فرزندان بپردازد بسیاری از این مشکلات به وجود نمی آید.برخی از این مشکلات ناشی از شکل گیری عادت های نادرست در دوران کودکی است.کودکی که عادت می کند همواره حرف خود را با زور و فشار بر کرسی بنشاند و در برابر خواسته های غیرمنطقی خود با هیچ مقاومتی روبه رو نمی شود از کسی حساب نمی برد و کسی را هم به حساب نمی آورد هنگامی که به سنین بالاتر می رسد چگونه می توان انتظار داشت فردی خودخواه و خشن و هوس باز و راحت طلب و سرکش نباشد.

چنین فرزندی پدرومادر را به حساب نخواهد آورد و حریم حرمت آن ها را نخواهد داشت.

بررسی ها نشان می دهد که این قبیل افراد وقتی به بزرگسالی می رسند و تشکیل خانواده می دهند با همسر و فرزندان خود با روش های تحقیرآمیز و مستبدانه رفتار می کنند.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “در تربیت فرزندانی سالم باید جدی باشیم”