در خواست های صادقانه فرزندان از والدین

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی, روانشناسی کودکان, زندگی بهتر, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 163
در خواست های صادقانه فرزندان از والدین

پدر،مادر لطفا به حرف های من گوش کنید!

*مرا لوس نکنید. من به خوبی می دانم هر چه را که می خواهم نمی توانم داشته باشم. فقط می خواهم گاهی شما را امتحان کنم.

*به من زور نگویید،زیرا این کار به من می آموزد که فقط قدرت مهم است.اگر مرا راهنمایی کنید واکنش بهتری نشان خواهم داد.

*به من قول واهی ندهی د،زیرا ممکم است نتوانید از عهده نجام آن برآیید و موجب شوید اتماد من نسبت به شما سلب شود.

*وقتی می گویم دوستتان دارم عصبانی یا غمگین نشوید. من از گفتن این جمله منظوری ندارم.این کار فقط روشی است برای این که شما نسبت به برخوردی که با من داشته اید متاسف شوید.

فرزندان

فرزندان

*کاری نکنید که خود را از ان چه هستم کوچکتر احساس کنم،در این صورت برای جبران آن،بزرگتر از سن خود رفتار خواهم کرد.

*کار هایی را که از عهده خودم بر می آید برایم انجام ندهید.این کار موجب می شود درمانده و ناتوان باقی بمانم و همواره شما را به خدمت خود بگیرم.

*عادت های بد مرا زیاد گوشزد نکنید.این کار فقط باعث می شود که به آن ها ادامه دهم.

*در حضور دیگران از من ایراد نگیرید. اگر در خلوت با من حرف بزنید توجه بیشتری به صحبت های شما خواهم کرد.

*مرا نصیحت نکنید.زیرا وقتی متوجه شدید که من خودم به خوبی فرق خوب و بد را می دانم،تعجب خواهید کرد.

*کاری نکنید که اشتباهاتم را گناهان بزرگی تلقی کنم،زیرا ممکن است ترس از اشتباه کردن و احساس گناه باعث شود تا به دنبال تجربیات جدید نروم

*هر وقت رفتار بدی از من سر زد نگویید که من بچه بدی هستم،زیرا در این صورت ممکن است واقعا باورکنم که بد هستم و کارهای بد دیگری نیز انجام دهم.

*فراموش نکنید که من آزمایش کردن را دوست دارم و از آن ها درس می گیرم.پس خواهش می کنم در این مورد صبور باشید.

*به ناخوشی های جزیی من بیش از حد توجه نکنید.اگر بیش از حد به من توجه کنید،از نظر جسمس آدم ضعیفی می شوم.

*از پاسخ دادن به پرسش های صادقانه من طفره نروید.

*هرگز فکر نکنید که عذر خواهی کردن از من در شان شما نیست.عذر خواهی صادقانه شما موجب می شود که من نسبت به شما صمیمیت و نزدیکی بیشتری احساس کنم.

*هیچ گاه نگویید انسان کاملی هستید و هرگز اشتباه نمی کنید،زیرا این امر توقع و انتظارات مرا نسبت به شما زیاد می کند.

*از این که فقط زمان های کوتاهی می توانیم با هم باشیم تاسف نخورید.مهم این است که این اوقات را چگونه بگذارانیم.

*به من کمک کنید تا احساسات خود را بشناسم.از شما هم می خواهم که آن ها را درک کنید.

*فراموش نکنید که من بدون درک،تشویق و احترام زیاد نمی توانم موفق شوم.

*با من همان گونه رفتار کنید که با دوستان خود رفتار می کنید،در آن صورت من نیز دوست شما خواهم بود.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “در خواست های صادقانه فرزندان از والدین”