دلگرمی …

مجموعه: جملات قصار, سرگرمی تعداد بازدید: 288
دلگرمی …

همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باشد که اگر ناگهان در خیابان ،

یا در گوشه یک رستوران

یا حتی در کنج دیوار خانه‌ای

سرمای ناامیدی چشمت را گرفت

یا بغضی دهانت را تلخ کرد ،

 

دلگرمیت را از جیب در بیاوری

آن را با عشق ببخشی ، تا آرام آرام شیرینی‌اش در وجود دیگری بپیچد

 

دلگرمی همیشه باید باشد

و … وای به تمام لحظه‌هایی که هر چه جیب‌ها و کیفت را بگردی

دلگرمی پیدا نکنی…!

Kindness1

همیشه دوستت دارم ها را

لبخندها را …

به موقع ابراز کنید و دلگرمی دیگران باشید

 

مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است …

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دلگرمی …”