ده احساس نیرو بخش قسمت دوم

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 203
ده احساس نیرو بخش قسمت دوم

تصمیم و قاطعیت،بیدار باشی است به اراده انسانی.             آنتونی رابینز

اگر صمم و قاطع باشید به انجام هر کاری توانا خواهید بود،در غیر این صورت،بهره ای جز یاس و ناکامی نخواهید داشت.تصمیم ما به انجام هر کاری که لازم باشد،وعمل کردن علی رغم ترس،اساس شهامت است،و شهامت،زیر بنای اراده و تصمیم .اگر این نیروی اراده و تصمیم تحت اختاراتان باشد یقین داشته باشید که می توانید اگوهای خودتا را هم در هم بکشید و طرز فکر خود را عوض کنید.لازم نیست همیشه دیوار ها را خراب کنیم.گاهی کافی است نگاهی به چپ و راست خود بیندازیم تا دری را که بر روی آن دیوار است پیدا کنیم. قاطعیت بی جا زیان آور است وانعطاف انسان را کم می کند.

۶-انعطاف پذیری و نرمش

اگر تنها یک تخم در باغ خاطر خود بکارید که ضامن موفقیت شما باشد،آن تخم،انعطاف پذیری و نرمش است تا بتوانید نظرات و عقاید خود را مرتبا اصلاح کنید.تمام آن نشانه های عمل و آن چیز های که در نظز شما عواطف منفی تلقی می شوندپیام هایی هستند که به شما می گویند انعطاف داشته باشید.انعطاف پذیری عتمل خوشبختی انسان است. درطول زندگی خود،به مواردی بر می خوریم که از اختیار ما خارجند،در این موارد قابلیت انعطاف ما در مورد اصول و باور ها معنایی که به هر چیز می دهیم،و کردار های ما تنها ضامن موفقیت ما در دراز مدت است،ولازم به گفتن نیست که میزان شادمانی ما نیز وابسته به همین عامل است.در هنگام طوفان،درختان سبز می شکنند،اما شاخه نی نرم،خم می شود و سالم می ماند.

۷-اعتماد به نفس

اعتماد تزلزل ناپذیر به خویشتن،احساسی است که همه ما به آن نیاز داریم.اگر می خواهین همیشه حتی در شرایطی که برای اولین بار با آن مواجه می شوید به خود اعتماد داشته باشید،تنها راهش داشتن ایمان است.هم اکنون عواطفی را که شایسته شماست در نظز آورید و به آن ها یقین داشته باشید،و منتظر نشوید که زمنی در آیده دور این عواطف خود به خود به سراغ شما بیایند.وقتی به خود اعتما دااشته باسید برای اقدام آمادگی پیدا می کنید.یکی از راه های ایجاد ایمان و اعتماد،تمرین است.اگر از شما بپرسیم که آیا می خواهید بند کفش خود را ببندی،با اعتماد کامل جواب مثبت خواهید داد.زیرا هزارن بار اینعمل را تکرا رکرده اید!پس برای ایجاد اعتماد به نفس دست به عمل بزنید واز ثمرات عجیب این احساس،در همه جنبه های زندگی بهره مند شوید.

هنگامی که می خواهیدخود را برای انجام کاری وادار کنیدباید به جای ترسیدن،اعتماد به نفس را در خود قوی کنید بدبختی بسیاری از مردم این است که به علت ترس دست به کاری نمی زنند.حتی پیشاپیش،وقایع ناگواری را پیش بینی می کنندو به اصطلاح،نفوس بد می زنن.اما به یاد داشته باشید که بسیاری از کسانی که به موفقیت های چشمگیر نایل شده اند،کسانی هستند که برای اقدام به عمل،دلایل خیلی محکمی نداشته اند،بلکه بر اساس ایمان و باور های خود عمل کرده اند.

۸-خوشرویی

خوش رویی

خوش رویی

موقعی که خوشرویی را به لیست مهمترین ارزش ها اضافه کردم،بعضی از نزدیکان من گفتند:تو با همه فرق داری چون همیشه سر حال و سر زنده به نظز می رسی من متوجه شدم که همیشه شا بوده ام اما هرگز در این مورد حرفی به عضلات چهره خود نزده ام بین شادی درونی و لبخند ظاهری تفتوت زیادی است.خوشرویی،اعتماد به نفس شما را زیاد می کند،زندگی را دلپزیر می ساردو سبب می شود که اطرافیانشما نیز خوشحال تر شوند.شادی و خوشرویی،عواطف ترس،آزردگی،خشم،ناکامی،یاس،افسردگی،احساس گناه و ناتوانی را زایل می کند.هر اتفاقی که در اطراف شما بیفتد و هر مشکلی که ایجاد شود مسلما اخم و کج خلقی،وضع را بهتر نخواهد کرد.اگر این نکته را درک کنید همیشه شاداب و خوشرو خواهید بود.خوشرویی به معنی خوشخیالی و نادیده گرفتن مشکلات نیست،بلکه خوشرویی نشان هوش فوق العاده شماست،زیرا همگامی که احساس شادی می کنید بهتر می توانید هر نوع مشکلی را که بر سر راه شماست بر طزف کنید.اگر خوشرو باشید،چندان نیازی نخواهید داشت که به آن نشانه های عمل اعتنا کنید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ده احساس نیرو بخش قسمت دوم”