ده احساس نیرو بخش قسمت سوم

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 216
ده احساس نیرو بخش قسمت سوم

۹-سلامت و شادابی:

توجه به این جنبه نیز مهم است.اگر مراقب وضع جسمانی خود نباشید،مشکل است که احساس شادابی کنید.جسم خود را همیشه زنده نگاه دارید و در نظز داشته باشید که جسم،واسطه همه عواطف روحی است.اگر وضع روحی شما نامناسب است بهبعضی اصول پایه توجه کنید:تنفس شما چگونه است؟کسی که تحت فشار عصبی است به کندی نفس می کشد ولذا شادابی خود را از دست می دهد.مهمترین راه سلامت جسمی این است که یاد بگیریم به طزر صحیح نفش بکشیم.یک عامل مهم دیگر که در سلامت جسمی موثر است،انؤی فراوان عصبی است.باید دانست که هر یک از اعمالی که در طول روز انجام می دهیممستلزم صرف مقدار انؤی عصبی است و لذا همیشه برای تامین انرژی نیاز به استراحت و تجدید قوا داریم.خواب شما چه اندازه است؟اگر همیشه بین ۸تا۱۰ ساعت در شبانه روز می خوابید،خواب شما خیلی زیاد استمعلوم شده است که اکثر افراد در شبانه روز به۶تا۷ ساعت خواب نیاز دارند.بر خلاف آن چه خیلی ها فکر می کنند،بی حرکتی باعث ذخیره انرژی نمی شود،بلکه در حقیقت انسان را خسته تر می کند.جنبش و حرکت انرژی عصبی را افزایش می دهد.مصرف انرژِ،اگر از حدی تجاوز نکندباعث می شود که خود را پر انرژی تر احساس کنیم.در اثر حرکت،اکسیژن بیشتری به مغز و اعصاب و سایر اندام های بدن می رسدو در اثر سلامتی انسان شاداب تر می شودو می تواند بهتر با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کند.پس بدانید که احساس شادابی وسر زتدگی بسیار مهم استو موجب رفع بسیاری از عئاطف منفی می شود و علاوه بر آن در ایجاد شور و هیجان نیز موثر است.

۱۰-کمک و خیر خواهی

سال هل پیش،در ایامی که زندگی بسیار سختی را می گذراندیم،نیمه شبی در بزرگراهی مشغول رانندگی بودم و در آن حال مرتبا از خود می پرسیدم برای این که زندگی خود را سامان دهم چه باید بکنم؟در آن هنگام ناگهان،ندایی درونی شنیدم و این ندا چنان اثر بر عواطف و احساسات من داشت که ناچار شدم فورا اتومبیل را کنار بزرگراه نگهدارم و این جمله را در دفتر خاطرات روزانه خود بنویسم:بخشش و کمک،راز زندگی است.

کمک و خیر خواهی

کمک و خیر خواهی

در نظر من هیچ احساسی دلپذیر تر از این نیست که شما،هر کس و در هر مقام که باشید،کاری کنید،یا چیزی بگویید که فقط در جهت منافع و مصالح خودتان نباشد،بلکه در زندگی نزدیکان و اطرافیان شما،وحتی دز زندگی کسانی که اصلا نمی شناسید تاثیری مثبت داشته باشد.داشتان زندگی افراد خیری که دارای عواطف عالی انسانی هستندبدون قید و شزط به دیگران خدمت می کنندبی نهایت در من موثر است.تماشای فیلم بینوایان بی اندازه مرا تحت تاثیر قرار دارد،زیرا در این فیلم،ژان والژاندارای شخصیت آن چنان والایی است که می خواهد تمام توانایی های خود را در راه کمک به دیگران طرف کند.ما باید نه فقط به زندگی خود،بلکه به زندگی دیگران نیز توجه کنیم و از این راه،احساس خیر خواهی و کمک به دیگران را در خود به وجود آوریم.

البته منظور این نیست که به قیمت فدا کردن خود،به دیگران کمک کنید،چون ایم معنای واقعی خیر خواهی نیست اما اگر همیشه طوری نیبت به خود و دیگران بخشنده باشید که بدانید زندگی شما موثر و وجود شما مفید است،خود را بیشتر با دیگران مرتبط می یابید و چنان احساس افتخار و اعتماد به نفسی پیدا می کنید که هزگز از طریق پول،موفقیت،شهرت،وقدر شناسی به دست نمی آیدواحساس خیر خواهی زندگی را ارزشمند می کند.اگر همه ما خیر هواه یک دیگر بودیم چه دنیای بهتری داشتیم.

ده نشانه عمل

۱-ناراحتی۲-ترس۳-آزردگی۴-خشم۵-ناکامی۶یاس۷-گناه۸-ناتوانی۹-گرفتاری۱۰-انزوا.

ده احساس نیرو بخش

۱-عشق و محبت۲-قدر شناسی و امتنان۳-کنجکاوی۴-شور و هیجان۵-قاطعیت و تصمیم۶-انعطاف پذیری۷-اعتماد به نفس۸خوشرویی۹-شادابی۱۰-کمک و خیر خواهی.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ده احساس نیرو بخش قسمت سوم”