راز های افزایش صمیمیت و نفوذ زن در قلب همسر خود

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی, زندگی بهتر, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 169
راز های افزایش صمیمیت و نفوذ زن در قلب همسر خود

امروزه بیشتر زنان نمی دانند چگونه همسرشان را به داشتن ارتباطی دراز مدت متعهد نگه دارند.پس از خواندن مطالب این فصل قابلیت و توانایی آن را خواهید یافت که مردم زندگیتان را،با همه احساس و هوش،به گونه ای توصیف نا پذیر به خود دلبسته کنید.زنی خواهید شد که او در سراسر عمرش نیاز داشته است.آن چه لازم است بدانید،تکنیک هایی درباره این موضوع است که چه کنید وچه بگویید تا با مردی که انتخابش کرده اید و می خواهید بقیه عمر در کنارش به سر برید،ارتباطی مهرآمیز و عاشقانه برقرار کنید.

تکنیک۱:به مرد خود توجه کنید.

به پاهای عضلانی،به سینه فرخ و مردانه اش،به لبخند زیبایش،به شانه های پهنش،به دستان بزرگ و مردانه اش،به چشمان خوش حالتش،به صدای پر طنینش و به طور کلی هر چیزی که از او مرد می سازد توجه کنید.هر کسی با هر تیپ و قیافه ای که می خواهد باشد امروز همسر شماست و از دید شما باید زیبا جلوه کند حتی اگر به نظر مردم زیبا نباشد.

افزایش صمیمیت و نفوذ

افزایش صمیمیت و نفوذ

اغلب مردان دوست دارند از مردانگی آنان تعریف و تمجید شود و آنان تشنه تعریف و تمجید شما هستند.به آن ها بگویید که چه همسر با قدرت و خوبی دارید و از این که او زوج زندگی شماست چقدر خوشحالید و چقدر خوش اقبالید.به شوهرتان بگویید که او را،درست همین گونه که هست دوست دارید و دیگر این که در دنیا او را با هیچ مرد دیگری عوض نمی کنید.

تکنیک۲:شوهران را بابت کار هایی که انجام می دهد تحسین کنید.

به طور مثال اگر او اتومبیل را تعمیر می کند به و بگویید چقدر خوش اقبالید که کسی را دارید که از قابلیت های مکانیکی تا این حد بالا برخوردار است.اگر او با بچه ها بازی می کند،به او بگویید بچه ها چقدر خوش اقبالند که پدری چون او دارند.اگر او ورزش می کند به او بگویید چقدر عالی است که همسری با اندام متنایب دارید،مردی که به هیچ کل خود افتخار می کند.اگر او خیلی پول به دست می آورد،به او بگویید هرگز در رویایتان هم نمی گنجید شیوه زندگی را که او برایتان فراهم آورده است،داشته باشید.

تکنیک۳:همسرتان را بابت آن چه می گویید تمجید کنید.

به طور مثال اگر او شوخ طبع است به او بگویید شوخ طبعی او را دوست دارید و این کار باعثمی شود شما احساس نشاط کنید.اگر او اهل خطر کردن است به او بگویید شجاعت او را که پای هر چه بدان اعتقادداردمیایستد،خیلی دوست دارید.اگر او کم حرف است به او بگویید چه شنونده خوبی است و چه نفوذ آرام کننده ای در شما دارد.اگر او پر حرف است به او بگوید که روح بخش مهمانی است و چقدر دوست دارید که به سخنانش گوش دهید.اگراو راستگو ودرستکاراست به اوبگویدکه چه خصیصه های زیبایی داردوشمااین خصیصه هاراخیلی دوست دارید.اگراو باوفاست به او بگویدچقدر عالی است که می توان به اواعتماد کرد.به طور کلی همه چیزو هر چیزی بایستی به شیوه ای مثبت مورد توجه قرارگیرد.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “راز های افزایش صمیمیت و نفوذ زن در قلب همسر خود”