روان شناسی خنده

مجموعه: روانشناسی تعداد بازدید: 209
روان شناسی خنده

زندگی روزانه و حوادث و اتفاقات آن باعث ایجاد عکس العمل هایی در انسان می شود که گاهی شزایط زمان و مکان اجازه بروز آن را نمی دهندو در نتیجه مقدار زیادی انرژی در بدن ذخیزه می شود.

این انرژی های عصبی به جای آن که صرف ایجاد معادلاتی از افکار و هیجانات جدید شود به دلیل موانع موجود،تولید جریاناتی در اعصاب حرکتی در گروه های مختلف عضلات می کند.و سبب ایجاد حرکت نیمه تشنجی می شود که روان شناسان آن را خنده نامیده اند.

با توجه به تعریف یاد شده پی می بریم که خنده از نظر روان شناسی بازتاب یا واکنش است که به منظور تخلیه هیجان به کار می رود.

روانشناسان معتقدند که چون مقدار زیادی انرژی ذخیره شده واپس زده روانی به علت شرایط مختلفی مانند کنتزل شدید محیط،حوادث اتفاقی و باز داری های ذهنی راهی به بیرون پیدا نمی کنند و از طریق خندیدن از ذهن و بدن تخلیه می شوند،به همین دلیل است همیشه پس از خنده احساس آرامش به وجود می آید و با خود تمرکز را همراه می آورد.

روانشناسان به خنده به عنوان ضزیب اطنینان ذهن و روان می نگرند که در مواقع انباشته شدن انرژی های هیجانی و مخرب نقش مهمی در یرون راندن آن ها ایفا می کند.

به همین دلیل خنده از نظر علم راوان شناسی دارای جایگاه ویژه و پر ارزشی است و می تواند به بر قراری تعادل روانی در انسان کمک کند و زمینه سلامت روانی او را فراهم سازد.

روان شناسی خنده

روان شناسی خنده

نقش ویژه ای که خنده در تخلیه فشار های روانی به عهده دارد باعث شده که روان شناسانبه متولیان امر توصیه کنند که محیط های کاری آموزش و خانوادگی را به محیط های شاد و پر خنده تبدیل کنند. تحقیقات نشان می دهد که واکنش خنده فرایند مغزی عصبی ویؤه ای دارد.به هنگام خندیدن در الگوی امواج مغزی ما تغییرات قابل ملاحظه ای روی می دهد و همه شطوح کورتکس مغز،و نه قط یک جایگاه واحد،نسبت به خنده واکنش نشان می دهد.

برخی از دانشمندان نیز خنده ار به طوفان مغزی تشبیه کرده اند و معتقدند که خنده نقش شوک عصبی خفیف را بر روی مغز ایفا میکند.

از آن جا که مغز حیاتی ترین ارگان بدن است و بر فعالیت های جشمانی و روانی کنترل دارد،هر گونه تغییر مثبتی و عملکرد آن می تواند بر عملکرد کل بدن تاثیر مفید داشته باشد.

زمانی که ما می خندیم،مقدار بسیار زیادی از اکسیژن را به طرف سلول های بدن به ویژه سلول های مغزی می فرستیم.

می دانیم که مغز در حدود یک پنجم از کا اکسیژن مورد نیاز بدن را به تنهایی مصرف می کند. بنابراین زمانی همکه مغز با خونی که از مقدار اکسیژن بیشتری برخوردار است،تغذیه می شود عملکرد بهتری در مقایسه با زمانی که کمتر اکسیژن می گیرد،پیدا می کند و در نهایت،همه عملکرد های ذهنی و بدنی ما بهبود می یابد.

بنابراین می توان گفت که خنده نقش حمایتی و تقویتی را بر روی مغز و بدن ایفا می کند.پس زندگی را سخت نگیرید و در فرصت های مختلف بخندید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روان شناسی خنده”