شغل دوم حسین یاری علاوه بر بازیگری

مجموعه: اخبار, اخبار چهره ها تعداد بازدید: 19
شغل دوم حسین یاری علاوه بر بازیگری

حسین یاری یکی از بازیگران بنام سینما و تلویزیون کشورمان است که علاوه بر بازیگری کارمند بانک مرکزی نیز میباشد.

اغلب بازیگران سینما و تلویزیون علاوه بر بازیگری شغل دومی نیز برای خود دارند و شاید برایتان جالب باشد که بدانید حسین یاری بازیگر باتجربه کشورمان یکی از کارمندان بانک مرکزی می باشد.

حسین یاری بازیگر باتجربه سینمای ایران که امسال دو فیلم ‘مزارشریف’ و ‘پدر آن دیگری’ را روی پرده داشت از جمله هنرمندانی است که سعی کرده در کنار کار هنر، شغل دوم خود را هم داشته باشد.

کارمندی بانک مرکزی شغل دوم حسین یاری

یاری می گوید: من با چنگ ودندان کار در بانک را نگه داشتم. چون ما به لحاظ صنفی در بازیگری حمایت نمی شویم. افرادی را دیدم که در حرفه بازیگری بودند ولی امنیت شغلی نداشتند. می دانم که سینما امنیت اقتصادی ندارد. طبیعی است که به عنوان بازیگر حرفه ای تلاش کنم شغلم را در بانک حفظ کنم.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “شغل دوم حسین یاری علاوه بر بازیگری”