عروس خانم ها بخوانند

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی تعداد بازدید: 361
عروس خانم ها بخوانند

عروس خانم ها بخوانند

خانم ها برای اینکه همسری مناسب داشته باشند به نکات زیر توجه کنند:

۱-هنگامی که با خستگی محل کار، به خانه می آید و تلافی خستگی و ناراحتی خود را سر شما خالی می کند، خونسرد باشید، او نمی تواند گریه کند، در درونش گریه می کندو عکس العمل ناراحتی او احساس عصبانیت است، در این حال بیشتر از هرموقعی به محبت و حمایت شما نیاز دارد، اگر هم صحبت نکرد،سر به سرش نگذارید.

عروس خانم ها بدانند

۲-مرد دوست دارد هنگامی که به خانه بر می گردد سختی و سردی کار را با گرمی و احساس همسرش برطرف کند، ابتدا او را تحویل بگیرید.

۳-صبح ها پیش از شوهرتان از خواب برخیزید، تا وقتی که او سر سفره می آید، کارهای خود را انجام داده بشید.

۴-بساط چایی و صبحانه را طوری تمیز و با سلیقه بچینید که شوهر با میل و رغبت برای صبحانه سر سفره حاضر شود.

۵-پس از مراجعت شوهر به منزل،کارهای خود را حتی المکان کنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان دل نشین به گرمی از او پذیرایی کنید.

۶-هنگامی که مرد خسته از سر کار برمی گردد،باید با زنی رو به رو شود که زیبا، آراسته و معطر باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عروس خانم ها بخوانند”