غذاهایی که افراط در خوردن آن ها برای زن حامله ممنوع است

مجموعه: بارداری و زایمان, زناشویی تعداد بازدید: 155
غذاهایی که افراط در خوردن آن ها برای زن حامله ممنوع است

غذاهایی که افراط در خوردن آن ها برای زن حامله ممنوع است

زن آبستن از افراط در خوردن کلیه خوراکی ها ممنوع است و نباید هیچ غذایی را خارج از اندازه بخورد.تنوع بهترین روشی است که زن آبستن به کار بسته و از تمام خوراکی ها می تواند استفاده کند ولی باید در خوردن مواد زیر احتیاط کرده و حتی المقدور آن ها را کم مصرف کند:

زعفران ، جعفری ، غوره ، آبغوره ، مارچوبه ، انیستون ، انغوره ، افسنتین ، اکلیل الجیل ، اسفند ، زیره ، سیاه دانه ، دارچین ، سنا ، گنه و املاح آن ، ابهل ، سداب.

سخن گفتن با همسر

غذاهای مانده به خصوص غذاهای گوشتی برای زن آبستن بدترین سم هاست زیرا گوشت در اثر ماندن سمی از خود ترشح می کند که برای زن حامله خطرناک است و در گوشت مانده و کنسروها ماده ای پیدا می شود که ویتامین (ث) را فاسد می کند و چون زن آبستن هنگام بارداری به این ویتامین احتیاج بیشتری دارد خوردن موادی مثل کالباس ، سوسیس ، ژامبون ، ساردین ، و سایر کنسروها به کلی ممنوع می باشد.

خوردن ماهی خام و همچنین مانده به کلی ممنوع می باشد زیرا ماهی خام ویتامین های بدن را منهدم می سازد و به مادر و جنین صدمه می زند.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “غذاهایی که افراط در خوردن آن ها برای زن حامله ممنوع است”