فقط یک لبخند

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 203
فقط یک لبخند

*شاید این خواست خداوند بوده که پیش از ملاقات با آدم های صادق،آدم های ریا کار را ببینیم.زیرا در این صورت به محض دیدار با افراد صادق خواهیم دنست،چگونه سپاس گذار این هدیه باشیم.

*زمانی که درهای شادی بسته است،در دیگری باز است،اما بیشتر اوقات آنقدر به در بسته نگاه می کنیم که در باز را نمی بینیم.

*بهترین دوست،دوستی است که تو قادر باشی با او روی ایوان خانه تاب بازی کنی حتی کلمه ای هم حرف نزنی،اما وقتی از او خداحافظی کردی احساس کنی  بهترین گفت و گوی عمرت را با او داشته ای.

*این حقیقت دارد تا وقتی چیزی را از دست ندهیم قدرتش را نمی دانیم،اما…،این نیز حقیقت دارد که وقتی چیزی را از دست ندهیم،نمی دانیم چه چیزی را به دست می آوریم.

خنده

خنده

*عشق ورزیدن تو به افراد،هرگز متضمن این نیست که آن ها هم به تو عسق بورزند!انتظار بازگشت عسقت را نداشته باش.تنها انتظار داشته باش که عشق در قلب های آن ها رشد کند.اما اگر هم رشد نکرد،باز هم شاد باش که عشق در قلب تو در حال رشد است.ابراز احساسات فقط یک دقیقه زمان می خواهد،ابراز علاقه فقط یک ساعت،و …،عاشق شدن فقط یک روز،اما فراموش کردن افراد یک عمر به درازا خواهد انجامید.

*از روی آدم هاقضاوت نکن؛ممکن است فزیبنده باشد.به ثروت نیز ممکن است از آینده از دست برود.با کسی عهد دوستی ببندکه لبخند به لب تو بیاورد.چرا که خرج تبدیل شدن روزی تیره به روزی روشن فقط یک لبخند است. در جست و جوی کسی باس که قلب تو را به خنده وا دارد.

*احظاتی در زندگی وجود دارد که احساس می کنی آنقدر دلت برای کسی تنگ شده که می خواهی او را از دل رویایت بیرون بکشی و در آغوش گیری.رویاپردازی کن.در مورد هر چه دلت می خواهدوهر جا که می خواهی،برو؛هر چه می خواهی،باش.چرا که تو تنها یک بار حق زندگی کزدن داری.پس کارهایی را که دلت می خواهد،تجربه کن.

*همواره خودت را به جای دیگری بگذار.اگر احساس می کنی که عملی به تو آسیب می زند،پس به دیگری نیز احتمالا آسیب خواهد زد.

*شاد ترین آدم ها لزوما دارای بهترین ها از همه چیز نیستند؛آن ها در طول مسیر خود از هر چیزی که به دست می آورند بیشترین ها را می سازند.

*وقتی به دنیا آمدی تو گریه می کردی و همه لبخند می زدند.زندگی ات را طوری کن که وقتی از دنیا رفتی،تو لبخند بزنی و همه گریه کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “فقط یک لبخند”