فکر می کنید چه قدر جذاب هستید؟

مجموعه: روانشناسی, روانشناسی زناشویی, روانشناسی کودکان, زندگی بهتر, مهارت های زندگی, والدین موفق تعداد بازدید: 335
فکر می کنید چه قدر جذاب هستید؟

جذابیت چیزی است جدای از زیبایی.یک نفر می تواند چهره ریبایی نداشته باشد ولی فوق العاده جذاب باشد و همچنین می تواند بسیار زیبا باشد اما اصلا جذاب نباشد.حتما می دانید که کدام یک از این دو حالت دویت داشتنی ترند.جذابیت و گرایی،یک ویژگی اکتسابی است و ما آگاهانه یا ناآگاهانه آن را کسب می کنیم.چگونه می توان جذاب بود:

جذابیت

جذابیت

۱-ظاهری آراسته داشته باشید.

مرتب باشید،هماهنگی وپاکیزگی شماناخودآگاه شمارا جذب میکند.بعضی هابراساس تصویری نادرست برای جذب شدن به تکاپو می افتندوبه شکل های عجیب وغریبی لباس می پوشندکه این مساله ازجذابیت آن هامی کاهد.

۲-بیشترسکوت کنید.

غالبا افراد فکرمیکنندبرای این که جذابتر شوند،باید بیشتر شلوغ کنند.سکوت یک تاثیرذهنی وروانی میگذارد.درسکوت،فردپیرامون خودخلا ایجاد میکندوهر خلایی جذب راسبب میشود.آن هاکه بیشترصحبت میکنند ازجذابیت خود میکاهند ولی سکوت وگوش دادند بیشتر،شمارا عاقلترو با تجربه ترمعرفی میکند.البته سکوتی که ازاعتمادبه نفس بسیار سرچشمه بگیرد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “فکر می کنید چه قدر جذاب هستید؟”

  1. بازی اندروید

    سلام خیلی ممنون عالی بود .