فیلم رشد جنین در رحم

مجموعه: علائم اولیه بارداری, مادر و کودک تعداد بازدید: 445
فیلم رشد جنین در رحم

فیلم رشد جنین در رحم
تولید مثل یکی از پیچیده ترین فرآیندهای کشف شده توسط بشر است که هنوز رازهای زیادی از آن کشف نشده است.تولید مثل در انسان ها به وسیله دو نوع سلول مرد و زن صورت می پذیرد.
در هر بار مقاربت جنسی مرد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سلول جنسی (اسپرم) تولید می کند اسپرم ها وارد مهبل زن می شوند و به سمت تخمک ها حرکت می کنند.
طبق آخرین کشفیات تخمک چیزی شبیه فرکانس تولید می کند که اسپرم ها با توجه به آن راه را پیدا می کنند و وارد لوله های حمل تخمک می شوند.
اگر اسپرم ها با یک تخمک برخورد کنند پوشش آن را سوراخ می کنند و وارد تخمک شده و با هسته آن ترکیب می شود و در همین حین ترکیبات شیمیایی خاصی در تخمک ایجاد می شود که مانع از ورود اسپرم های دیگر می شود و باید این نکته را یادآور شد اگر دو اسپرم وارد تخمک شوند بچه دوقلو می شود.
به سلولی که از تخمک و اسپرم حاصل می گردد تخم میگویند بعد از ۲ روز پس از بارداری تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کند که این امر با فعالیت عضلات جداره لوله امکاپذیر است.
در همین زمان تخم خود را مکرر تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نمام مورولا را تولید نماید.
پس از مدت زمانی بین ۵ تا ۷ روز این مجموعه سلول به رحم می رسد.
این مجموعه خود را به صورت امنی در رحم قرار می دهدو به رشد خود ادامه می دهد از این لحظه به بعد است که بارداری به ثبت رسیده است.یک بخش از مجموعه سلولی به داخل آندومتر رشد میکند و تبدیل به جفت می شود که نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند.بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آن ها رشد می کند تبدیل به جنین می شود.
فیلم رشد جنین در رحم

ناگفته نماند جنین نیازمند اکسیژن مواد غذایی پادتن های ضدعفونت و راهی برای دفع مواد زاید خود است.مواد غذایی از طریق ناف به نوزاد می رسد.
ناف دارای ۴ لوله است ۲تا برای رفت مواد غذایی و ۲تا برای برگشت مواد زاید و برگشت اکسیژن.جنین در داخل کیسه ای در داخل رحم قرار دارد.
در داخل این کیسه مایعی به نام آمنیوتیک برای جلوگیری از ضربه خوردن جنین وجود دارد و تغذیه آن به وسیله خون بند ناف انجام می گیرد.
به محصول بارداری در هشت هفته اول رویان می گویند.در این مدت اندام ها سر و صورت و ظاهر شکل صورت می گیرد بیشتر اعضا شکل گرفته و قلب شروع به زدن میکند.رویان بعد از هشت هفته جنین نامیده می شودو تکامل اعضای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد و تا بعد از ۴۰ هفته نوزاد کامل شده و به دنیا می آید.سفیلم رشد جنین در رحم
تولید مثل یکی از پیچیده ترین فرآیندهای کشف شده توسط بشر است که هنوز رازهای زیادی از آن کشف نشده است.تولید مثل در انسان ها به وسیله دو نوع سلول مرد و زن صورت می پذیرد.
در هر بار مقاربت جنسی مرد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سلول جنسی (اسپرم) تولید می کند اسپرم ها وارد مهبل زن می شوند و به سمت تخمک ها حرکت می کنند.
طبق آخرین کشفیات تخمک چیزی شبیه فرکانس تولید می کند که اسپرم ها با توجه به آن راه را پیدا می کنند و وارد لوله های حمل تخمک می شوند.
اگر اسپرم ها با یک تخمک برخورد کنند پوشش آن را سوراخ می کنند و وارد تخمک شده و با هسته آن ترکیب می شود و در همین حین ترکیبات شیمیایی خاصی در تخمک ایجاد می شود که مانع از ورود اسپرم های دیگر می شود و باید این نکته را یادآور شد اگر دو اسپرم وارد تخمک شوند بچه دوقلو می شود.
به سلولی که از تخمک و اسپرم حاصل می گردد تخم میگویند بعد از ۲ روز پس از بارداری تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کند که این امر با فعالیت عضلات جداره لوله امکاپذیر است.
در همین زمان تخم خود را مکرر تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نمام مورولا را تولید نماید.
پس از مدت زمانی بین ۵ تا ۷ روز این مجموعه سلول به رحم می رسد.
این مجموعه خود را به صورت امنی در رحم قرار می دهدو به رشد خود ادامه می دهد از این لحظه به بعد است که بارداری به ثبت رسیده است.یک بخش از مجموعه سلولی به داخل آندومتر رشد میکند و تبدیل به جفت می شود که نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند.بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آن ها رشد می کند تبدیل به جنین می شود.

ناگفته نماند جنین نیازمند اکسیژن مواد غذایی پادتن های ضدعفونت و راهی برای دفع مواد زاید خود است.مواد غذایی از طریق ناف به نوزاد می رسد.
ناف دارای ۴ لوله است ۲تا برای رفت مواد غذایی و ۲تا برای برگشت مواد زاید و برگشت اکسیژن.جنین در داخل کیسه ای در داخل رحم قرار دارد.
در داخل این کیسه مایعی به نام آمنیوتیک برای جلوگیری از ضربه خوردن جنین وجود دارد و تغذیه آن به وسیله خون بند ناف انجام می گیرد.
به محصول بارداری در هشت هفته اول رویان می گویند.در این مدت اندام ها سر و صورت و ظاهر شکل صورت می گیرد بیشتر اعضا شکل گرفته و قلب شروع به زدن میکند.رویان بعد از هشت هفته جنین نامیده می شودو تکامل اعضای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد و تا بعد از ۴۰ هفته نوزاد کامل شده و به دنیا می آید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “فیلم رشد جنین در رحم”