قواعد سلامت روان

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 198
قواعد سلامت روان
قواعد سلامت روان

قواعد سلامت روان

 1. برای خود سرگرمی داشته باشید. به دنبال چیزهایی بروید که علاقه شما را به خود جلب می کنند. به نظر ما ورزش و عشق به طبیعت از همه بهتر است.
 2. برای خود فلسفه ای داشته باشید. خود را با شرایط اجتماعی و معنوی محیط هماهنگ کنید.
 3. نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید. خود را در اندیشه و احساس با دیگران شریک سازید. اعتماد کنید، اعتراف کنید، مشورت کنید.
 4. با ترس های خود رو به رو شوید. آنها را تحلیل کنید. روشنایی روز باعث فرار ارواح شیطانی می شود.
 5. تعادلی میان واقعیات و تخیلات خود بر قرار کنید. هم اهل رویا باشید، هم اهل عمل. هم اهل آرزو باشید هم سازنده. هم تخیل قوی داشته باشید و هم با واقیت ها روبه رو شوید.
 6. مراقب پناهگاه های واهی و فریبنده باشید. الکل و مواد مخدر دوستان قابل اعتمادی نیستند.
 7. ورزش کنید. به پیاده روی و شنا بپردازید. عضلات ما به فعالبت نیاز دارند.
 8. هم عاشق باشید، هم عاقل. امیال درونی انسان اگر به خوبی هدایت شوند، مشعل ابدیت را روشن می کنند.
 9. در گرداب نگرانی ها غوطه نزنید. هر چه زودتر از افراد متخصص کمک بخواهید. پزشکان آماده نجات شما هستند.
 10. به گذر زمان معتقد باشید. مترصد و امیدوار باشید. گذشت زمان بسیاری از مشکلات را رفع می کند.

 

بیست اندرز

 1. چنان قوی باش که هیچ عاملی آرامش فکر تو را به هم نزند.
 2. درباره سلامت، شادمانی و خوشبختی سخن بگو.
 3. محاسن . مزایای دوستانت را به آنها گوش زد کن.
 4. در هر چیز، جنبه روشن آن را ببین.
 5. همیشه درباره بهترین پیش آمد فکر کن.
 6. از موفقیت دیگران همان قدر خوشحال باش که از موفقیت خودت خوشنود می شوی.
 7. به اشتباهات گذشته فکر مکن. اما از انها درس بگیر.
 8. شاد و بشاش باش و به هر کسی لبخند بزن.
 9. آنقدر بزرگ باش که نگران نشوی، آنقدر نجیب و موقر باش که خشمگین نشوی و آنقدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.
 10. خودت باش. صفات مطلوب را در خودت ایجاد کن.
 11. هوشیار باش. در هر فرصت، احساسات خود را بیان کن.
 12. مثبت باش. هدف های خود و راه رسیدن به آنها را مشخص کن.
 13. منظم باش. قدم های خود را یکی یکی بردار.
 14. پشتکار داشته باش. مسیر خود را از دست مده.
 15. اهل عمل باش. شغل خود را بیشتر بشناس.
 16. اهل فکر باش. مغز خود را بیشتر از جسم خود به کار گیر.
 17. منصف باش. با دیگران چنان رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند.
 18. معتدل باش. از افراط و تفریط بپرهیز.
 19. اعتماد به نفس داشته باش. مطمئن باش که ضعیف نخواهی شد.
 20. در زندگی صادق باش.

 

قواعد شش گانه کار

 1. انسان باید نیروی خود را به کار گیرد، نه اینکه نیرو او را به کار گیرد.
 2. انسان باید بر ساعات و روزهای خود حاکم باشد، نه بنده لحظات.
 3. باید یاد بگیریم که هر کاری را به سرانجام نیک برسانیم.
 4. انسان باید عمیق، خواستار چیزی باشد.
 5. هرگز مگذار که به شکست عادت کنی.
 6. خود را با شدایط محیط سازگار کن، و در عین حال سعی کن تا شرایط محیط را به سلیقه خود عوض کنی.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “قواعد سلامت روان”