میترا حجار و گوشه ای از مشکلات برای بازی در فیلم!

مجموعه: اخبار, اخبار سینما تعداد بازدید: 102
میترا حجار و گوشه ای از مشکلات برای بازی در فیلم!

گوشه ای از مشکلات میترا حجار که برای بازی در فیلمی باید ۲۰ سانت بلندتر شود!

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “میترا حجار و گوشه ای از مشکلات برای بازی در فیلم!”