نکات جنسی ویژه مردان

مجموعه: دانستنیهای جنسی, زناشویی تعداد بازدید: 194
نکات جنسی ویژه مردان

نکات جنسی ویژه مردان

۱-اقتدار و تدبیر یک مرد در قبال همسرش نقش مهمی در میزان سلامت و سعادت یک رابطه مطلوب زناشویی دارد.

۲-در میان روز نیز همسر خود را نوازش و لمس کنید.

۳-در هنگام آمیزش نیز عجله نکنید بلکه پیش از آن نیز با همسر خویش بازی کنید و این کار را تا آنجا ادامه دهید تا شهوت را در رخسار و چشمانش مشاهده نمایید و او نیز به شما تمایل پیدا کند همانطور که تو به سوی او عشق می ورزی.

۴-در هنگام آمیزش از انزال جلوگیری نکنید که این عمل سبب سنگ مثانه و بیماری می گردد.

نکات جنسی ویژه مردان

۵-در هنگام آمیزش به یاد و شهوت زن دیگر نیز نباشید.

۶-هیچ گاه به ویژه در نخستین بار از جبر و قدرت مردانگی استفاده نکنید بلکه همراه با نوازشی صبورانه و معاشقانه جانانه تا آنجا پیش روید که او نیز عاشقانه در تصرف روح و جسم شما بکوشد.

۷-آقا داماد اگر عیبی در بدن همسر خود مشاهده کردید هرگز نباید آن را آشکار کنید زیرا این عمل زن را اندوهگین می سازد و آن را مایه حقارت می پندارد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نکات جنسی ویژه مردان”