نکته های ناب جهت دستیابی به نشاط معنوی و شاد زیستن

مجموعه: تست روانشناسی, روانشناسی, روانشناسی کودکان, زندگی بهتر, مشاوره خانواده, مهارت های زندگی تعداد بازدید: 481
نکته های ناب جهت دستیابی به نشاط معنوی و شاد زیستن

تنها امروز عنوان برنامه ای استکه اگر به آن عمل کنیم تمام نگرانی های خود را برطرف ساخته و می توانیم بر نشاط زندگی مان بیافزاییم.پس بیایید برای خوشبختی خود مبارزه کنیم.

۱-فقط برای امروز شاد خواهم بود.اغلب مردم همان قدر شاد هستند که فکر خود را برای شادی آماده کرده اند خوشی و خوشبختی در وجود ماست و به خارج ارتباط ندارد.

۲-فقط برای امروز می کوشم که خود را با آن چه هست سازگار کنم.سعی نمی کنم که همه چیز را طبق میل و آرزوی خود بسازم.

۳-فقط برای امروزبه فکر سلامتی خود هستم و با تمرین های مفید آن را پرورش می دهم.به بدن خود توجه خواهم کرد و دقیقه ای در نگهداری آن اهمال نمی کنم. تا مانند یک ماشین کامل در فرمان من باشد.

نشاط و شادی

نشاط و شادی

۴-فقط برای امروزبه تقویت مغز خود می پردازم و مطالب مفیدی را فرا خواهم گرفتو آن چیز هایی را مطالعه خواهم کرد که به کوشش،تفکر و تمرکز افکار نیازمند است.

۵-فقط برای امروزبه خاطر تقویت روح خود،یک کار مطابق میلم و دو کار مخالف آن انجام می دهم.

۶-فقط برای امروز با همه،توافق نظر حاصل کرده و لب به انتقاد نمی گشایم،آرام صحبت خواهم کرد و با همه مهربان و مودب خواهم بود.

۷-فقط برای امروز می کوشم که برای یک روز زندگی کنم وبا چیز هایی که ممکن است فردا به وقوع پیوندد کاری خواهم داشت.

۸-فقط برای امروز خود،برنامه ای تنظیم می کنم و تصمیم های عجولانه نمی گیرم.ممکن است نتوانم آن برنامه را اجرا کنم ولی نوشتن آن لازم است.

۹-فقط برای امروز نیم ساعت از وقتم را با خدای خود خلوت می کنم و اسرار خود را نزد او فاش می سازم.

۱۰-فقط برای امروز نگرانی هیچ چیز نخواهم شد.از این که خوشحال باشم،از زیبایی ها لذت ببرم،دوست بدارمو دوست بدارند،ترسی به خود راه نخواهم داد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نکته های ناب جهت دستیابی به نشاط معنوی و شاد زیستن”