هنر لذت بردن از زندگی

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 234
هنر لذت بردن از زندگی

انسان ها به قدرتی مشغول تکاپوی تامین هزینه های زندگی هستند که فرصتی را برای استفاده کرده و لذت بردن از دسترنج خود پیدا نمی کنند و یا به اندازه ای نگران آینده هستند و غم فرد را می خورند که نمی توانند کار ها و وظایف انسانی خود را به درستی و به نحو مطلوب انجام دهند و در نتیجه نمی توانند مسیر خود را به سوی پیشرفت و کمال به خوبی طی کنند.به کار گیری پنج اصل به آن ها کمک می کند تا بتواند کارآیی واثر بخشی خود را در زندگی افزایش دهند و کیفیت زندگی خویش را بهبود بخشند:

اصل اول:تعادل(نقطه ای میان افراط وتفریط)

کسانی که نمی توانند فرصت کافی را برای تفریح بیابنددیر یا زود ناگزیرند وقت خود را صرف معالجه کنند.

لذت بردن از زندگی

لذت بردن از زندگی

معنای واقعی زندگی یا معنای زندگی واقعی در تعادل نهفته است.همه چیز در عالم به سوی تعدل پیش می رود هر چیزی که از حد تعادل خود فراتر و یا فروتر باشد،مایه دردسر یا ناراحتی است.به عنوان مثال اعتماد به نفس محبت و پاکیزگی فنی نفسه صفات و خصوصیات مثبتی هستند اما اعتماد به نفس بیش از حد آن به خود کم بینی می انجامد.دوست داشتن و محبت زیاد به جنون و کمبود آن به سنگدلی تبدیل می شود.نظافت بیش از اندازه،وسواس و کمتر از میزان معقول آن بیماری را به دنبال دارد.زندگی که تنها به کار،غعالیت یا صرفا به لذت و تفریح بگذرد حاصلی جز یکنواختی و کسالت ندارد بلکه بهترین حالت ممکن تلفیقی از فعالیت و استراحت است.بنابراین در تمامی مسایل و مراحل زندگی رعایت اعتدال و میانهروی می تواند به زندگی،شیرینی خاصی ببخشد و آن را لذت بخش تر کند.

اصل دوم:در لحظه زیستن:(نقطه ای بین گذشته نگری و آینده نگری)

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است.

یگانه زمانی که می توان در آن بود،نفس کشید،مهربانی کرد،معجزه آفرید و انسان بود اکنون است.زندگی کردن در اینجا و اکنون و لذت بردن از آن را باید آموخت استفاده بهینه از زمانی که همین الان می گذرد در پایه کسب موفقیت های ما در آینده است.کسانی که مدام افسوس گذشته را می خورند و خود را به خاطر کار هایی که انجام داده یا نداده اند سرزنش می کنند و نیز کسانی که دایما نگران آینده هستند به ندرت به موفقیت نایل می شوند.گذشته ای که گذشت با همه کامیابی ها و ناکامی های آن تنها می تواند درس عبرتی باشد و آینده و اهدافی را که برای آن در نظر گرفته ایم نیز تنها می تواند جهت حرکت ما را به سمت جلو تعیین کند.اما فقط در زمان حال است که ما می توانیم گامی جلوتر به سمت هدف ها و آرزو های خود برداریم.عمل و اقدام ما در همین لحظه می تواند آینده ما را رقم بزند.پس حال را دریابید،قدر داشته های خود را دانید ولذتی را که امروز می توانید ببرید به فردا موکول نکنید.

اصل سوم:آرامش:(نقطه ای میان تقلا و تنبلی)

خوشبختی مانند پروانه ای است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست.هنگامی که می توانید ستاره ها را خوب تماشا کنید که آسمان کاملا صاف و تاریک باشد.

تقلا کردن و دیوانه وار به دنبال هدفی بودن آدمی را به مقصودنمی رساد.با آرامش،کار و زندگی کردن سریع تر می تواند ما را به خواسته های خود برساند.چرا که آرامش همیشه این فرصت را به ما می دهد که اعمال خود را مورد بررسی قرار دهیم.اشتباهات خود را رفع کنیم و روش های جدیدی را برای بهبود کارآی مان بییابیم.

اصل چهارم:خنده و شادمانی:(حالتی بین افسردگی و سرمستی)

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصایت زندگی لبخند بزند.بی ثمر ترین روز ما،روزی است که نخندیده باشیم.

شادمانه زیستن هنرانسان امروزی است.همان گونه که آفتاب،جان تازه به گیاه می دهد،سرخوشی و نشاط نیز روح تازه ای در کالبد بشر می دهد.ضرب المثل قدیمی است ککه می گوید:برای کسی که دلخوشی داشته باشد همیشهعید است.خندیدن را یاد بگیرید و همواره بخندید زیرا خنده،شما را زیبا تر می کند.خندیدن به شما کمک می کند تا مثبت نگر باشید و همین طور کمک می کند تا با نیرویی بیشتری مسایل و رفع موانع زندگی بروید.

اصل پنجم:نوع دوستی و دیگر خواهی:(نقطه تعالی میان از خود مایه گذاشتن و مفرطو خود پرستی)

خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت کند.

کمک و خدمت به افراد را جزءبرنامه های اصلی خود قرار دهید و از لذاید و منافع ان بهره ببرید.همه انسان ها را دوست بدارید وبا همه مهربان باشید که مهربانب ثروت حقیقتی است.خوشبختی دیگران را قسمت عمده ای از خوشبختی خودتان بدانید،چون کوشش را که برای شادمانی کردن سایر افراد بهکار می برید باعث ارتقای شخصیت خودتان می شود.شما از همین طریق بذر دوستی و و عشق می افشانید و دوستان و همراهان زیادی پیدا می کنید که می تونند نقش مهمی را در رشد و ترقی شما ایفا کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “هنر لذت بردن از زندگی”