چگونه با مرگ نزدیکان کنار بیاییم؟

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر, مهارت های زندگی تعداد بازدید: 187
چگونه با مرگ نزدیکان کنار بیاییم؟

بروز غم و غوطه ور شدن در اندوه فراوان بعد از مرگ هر یک از نزدیکان طبیعی است.دائما او را با شنیدن یک آهنگ،دیدن عکس ها و یاد آوری زمان های با هم بودن،به یاد می آورید و نگران هستید که با واقعیت از دست دادن کسی که برای شما ارزش فراوانی داشته،چگونه کنار بیایید.

مرگ تنها است خواه در مورد پدر بزرگ شما باشد که با مرگ طبیعی فوت کرده و خواه در مورد یک دوست باشدکه ناگهان از دنیا رفته است.این احساسات،طبیعی هستند ولی کمک های مورد نیاز،برای شما فراوانند.درمان های گوناگون و روش های غلبه بر این وضعیت می توانند شما را به حالت قبل باز گردانند.

شناخت اندوه

اندوهگین بودن مرحله سخت از زندگی است که انواع گوناگون دارد.مرگ کسی که بهمدت مدیدی از بیماری رنج برده است،قابل انتظار است.در چنین وضعیتی مراسم ترحیم فرصت مناسبی برای اقوام و دوستان استتا به اندوه هم توجه کرده و از هم حمایت کنندو با این روش سنتی است که عاقبت غم و اندوه به پایان خواهد رسید.

مرگ نزدیکان

مرگ نزدیکان

با این حال،مرگ نزدیکان حتی اگر غیر منتظره هم نباشد باعث جراحت روحی است و کنار آمدن با آن نیازمندگذشت زمان است.

مواجهه ناگهانی با اندوه

مرگ ناگهانی و غیر منتظرهمی تواند بسیاربیشتر باعث بروز مشکلات روانی شود.ممکن است دوست صمیمی شما در یک سانحه جان خود را از دست دهندیا معلم شما بر اثر یک بیماری فوت کند.غلبه بر اندوه ناشی از این وقایع زمان زیادی نیاز دارد.زیرا شخصی که به طور ناگهانی در برابر غم فقدان عزیزی قرار می گیرد دچار به هم ریختگی شدید احساسات می شود.

نوع دیگر،اندوه از دست دادن نزدیکان به دلیل خودکشی آن هاست.دلیل زیادی وجود دارد که درک مرگ ناشی از خودکشی را بسیار سخت می کند.چون نتوانسته اید متوفی را برای آخرین بار ببینید و با او خداحافظی کنیددچار ناامیدی و اندوه شدید می شوید ممکن است از کار او خشمگین شوید و یا خود را کنگهار بدانیدکه می توانستید از این کار جلوگیری کنید و نکرده اید.

برخی مواقع دلیل بروز غم و اندوه چیزی غیر از مرگ دیگران است.مانند قطع یک رابطه صمیمانه و یا تغییرات اساسی در زندگی.این گونه وضعیت ها می تواند باعث بروز احساس شدید بیهودگی و فقدان شود.مقابله و سر و سامان دادن به این گونه احساست اغلب،باعث پریشانی و سردرگمی می شوند.

پنج مرحله بروز اندوه که اغلب مردم آن ها را تجربه کرده اندبه شرح زیر است:

۱-انکار و انزوا:در این حالت منزوی می شوید ولی سعی می کنید منکر شوید که این اتفاق بر فعالیت های روزانه و روابط با دوستانتان ناثیر گذاشته است.مدت زمان این مرحله بسته به شرایط متفاوت است.

۲-خشم:در این حالت،نسبت به کسی که باغث ناراحتی شما شده،احساس عصبانیت می کنید(هر چند آن شخص از دنیا رفته باشد)بعضی اوقات نیز خود را مسوول بروز آن حادثه می دانید.

۳-متوسل شدن:در این مرحله،احساس عدم توانایی در روبررو شدن با واقعیت خود را نشان می دهد.ممکن است به خدا متوسل شوید و مثلا بپرسید اگر من آدمی پاکی باشم این درد و اندوه را از من دور می کنی؟اگر باعث خوشحالی دیگران شوم به من کمک می کنی؟

۴-افسردگی:در این مرحله حالت سستی و کرخی بروز می کند.البته عصبانیت و اندوه،خود باعث بروز افسردگی هستند.این مرحله از چند روز تا دو ماه طول می کشد.

۵-پذیرفتن:آخرین مرحله غمگین بودن است.از این پس شما توانایی پذیرفتن واقعیت را دارید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “چگونه با مرگ نزدیکان کنار بیاییم؟”