چگونه کراوات ببندیم

مجموعه: دنیای مد, مد و مدگرایی تعداد بازدید: 53
چگونه کراوات ببندیم

چگونه کراوات ببندیم؟

جلوی آینه بایستید. دکمه های پیراهن خود را تا بالا کامل ببندید (همچنین دکمه یقه پیراهن).

انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد (اگر راست دستید در دست راست و اگر چپ دستید در دست چپ)

 

کراوات

جلوی آینه بایستید. دکمه های پیراهن خود را کامل ببندید. انتهای پهنتر کروات در دست غالب شما باشد.

 

مراحل بعدی بستن کروات را با عکس ها دنبال کرده و در آخر با کشیدن انتهای کروات آن را محکم کنید.

 

کراوات

کراوات

نحوه بستن کراوات

بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

آموزش تصویری بستن کراوات

مراحل بستن کراوات

مراحل بستن کراوات

مراحل بستن کراوات

شیوه بستن کراوات

شیوه بستن کراوات

شیوه بستن کراوات

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “چگونه کراوات ببندیم”