کلیدهای شادی

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر تعداد بازدید: 175
کلیدهای شادی
کلیدهای شادی

کلیدهای شادی

– زمانی که دری از شادی بر روی شما بسته می شود، در دیگری باز خواهد شد. اما معمولا ما آنقدر به در بسته نگاه می کنیم، که در باز شده را نمی بینیم.

 

– شاد ترین مردم از هر چیز بهتری را ندارند، اما از چیزهایی که با آن رو به رو می شوند، بیشترین را انتخاب می کنند.

 

– به دنبال کسی بگردید که لبخندی بر روی لب های ما بنشاند، زیرا با یک لبخند، زندگی برایمان زیبا تر می شود.

 

– بهترین دوست کسی است که با وی بر روی نیمکتی بنشینیم، بدون اینکه حرفی بزنیم در حالی که حس کنیم، بهترین مکالمه ی تمام عمر خود را داشته ایم.

 

– تا زمانی که چیزی را از دست نداده ایم به ارزش آن واقف نیستیم.

 

– عشق ورزیدن، اطمینانی برای دریافت نیست. بهتر است عشق در عوض را انتظارنداشته باشیم.

 

–  با مقایسه خود با دیگران، ارزش هایتان را دست کم نگیرید. زیرا همه ما با هم تفاوت داریم.

 

– تنها شما هستید که می دانید چه چیزی برای شما بهترین است.

 

– از رویا های خود فرار نکنید، بدون رویا بودن یعنی امید نداشتن و امید نداشتن، یعنی بی هدف بودن.

 

– تا زمانی که چیزی برای بخشیدن دارید، صحنه را خالی نکنید. هیچ چیز پایان نمی پذیرد، مگر اینکه خود تلاش نکنید.

 

– در جاده زندگی، به سرعت حرکت نکنید، تا از زیبایی های اطراف لذت ببرید. زندگی مسابقه نیست، بلکه سفری است که باید پله پله پیموده شود.

 

– از مواجه شدن با خطرات نهراسید. این تنها شانسی است که می توانید شجاعت را بیاموزید.

 

– بهترین راه برای دریافت عشق، بخشیدن آن است و مخفی کردن عشق سریع ترین راه از دست دادن آن.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کلیدهای شادی”