۲۲ راه سودمند برای جلوگیری از ترس قسمت پنجم

مجموعه: روانشناسی تعداد بازدید: 167
۲۲ راه سودمند برای جلوگیری از ترس قسمت پنجم

۱۷-خواهان ایجاد تغییرات تدریجی در زندگی یتان باشید.

هیچ گاه از رژیم غذایی سخت و طاقت فرسا تبعیت نکنید.هیچ وقت به انجام برنامه های ناگهانی و بسیار فشرده تن در ندهید.هیچ گاهچیستی و چگونگی خود را به گونه ای بنیادین و اساسی تغییر تدهید .باید چند صباحی همان گونه که هستید بمانید اما مسلم بدانید که این ثبات دیری نمی پاید.بروز تغییرات راستین،با اتخاذ تصمیم های جزیی،ضروری و هوشمندانه آغاز شده و به دگرگونی های بس پایدار،ماندگار و عظین می انجامد.این تغییرات برای شما و سایرین چندان بنیان کن و خرد کننده نیست و بی شک می توانید به خواسته هایتان جامعه عمل بپوشانید.صبر پیشه کنید.اگر عمیقا خواهان تغییر هستید باید بی آن که عجولانه و نسنجیده دست به کار شوید،گام به گام پیش رفته و توان و بنیه خود را به تدریج بالا ببرید.مسلم بدانید که دیگر تحت هجوم فشار های عصبی قرار نمی گیرید.

۱۸-کار را به کاردان بسپارید.

همواره افرادی هستند که تکلیف هیچ چیز را روشن نمی کنند،کار امروز را به فردا می اندازند و یا کارهایشان را سرسری انجام می دهند و مهارت خاصی در بهانه تراشی دارند.همچنین افرادی یافت می شوتد که پیوسته و دوش به دوش شما گام برمی دارندو همه کار ها را در نهایت درایت و توانمندی انجام می دهند.این شانس نیست.این مسوولیت است.نه آن چیزی که شما زاده شده است،بلکه همانی است که انجامش می دهید.تلاس،علاقه،غرور،استقامت و پشتکارهمه و همه لازمه مسوولیت پذیری هستند.مایلید مسولیت تربیت فرزندان،رتق و فتق امور منزل،مسایلی مالی و سایر کار های مهم زندگیتان را بر عهده چه کسانی بگذارید؟از آن عده که کاری جز غرولند کردن بلند نیستند دوری کرده و با آن هایی همگام شوید که همواره پیروزی را در آغوش خود می بینند.مسلم بدانید که دیگر تحت هجوم فشار های عصبی قرار نمی گیرید.

Woman peeking through fingers

۱۹-کاری به کار دنیا نداشته باشید.

زمان می گذرد و زندگی نیز،هر روز در اطراف خود شاهدجنایت،گرسنگی،فلاکت،دردو رنج،بی عدالتی،فساد و شرارت های فراوانی هستیم که خودبخواهیم می توانند ما را به اعماق نا امیدی و یاس پرتاب کنند.بهتر است لطفی در حق خود بکنید.نه!به خاطر داشته باشید که یک دستصدا ندارد و شما نمی توانیدبه تنهایی تغییرات شگرفی را در دنیا به وجود بیاورید.لیک در قلمرو فعالیت های اجتماعی خود،کار های زیادی می توانیم انجام دهیم.یایدمهربانی،سخاوت،گذشت،بخشش،تفاهم و بلاخرهعشق را در زندگی خود جاری سازید و آن ها را سرلوحه اعمالتان قرار دهید.از خانواده خود شروع کرده و تدریجا دامنه آن را به خاج از محیط خانوادگی خود گسترش دهید.حدس میزنید چه اتفاقی پیش آید؟وقتی تمام کار ها هماندقطعات پازل کنار یک دیگر قرار گیرند آن گاه شاهد دگر گونی های بسیار عظیمی در سراسر این جهان خاکی خواهیم بود.مسلم بدانید که دیگر تحت هجوم فشار های عصبی قرار نمی گیرید.

۲۰-مهمانی های کوچک و دوستانه ای ترتیب بدهید.

ترتیب دادن مهمانی های بزرگ هزینه گزافی در برداشته،وقت گیر است و در نهایت،خستگی شدیدی به دنبال دارد.حتی اگر به اندازه کافی شانس داشته باشید که با تک تک مهمان ها حرف بزنید.صحبت هایتان بسیار سرسری و بریده یریدهاست.

مهمانی های بزرگ بسیار لذت بخش هستند،مشروط بر این که شما خود میزبان نباسید.برگذاری مهمانی های کوچک راحت تر است.کمتر کار می کنید،چندان هزینه بردار نیستو فرصت زیادی دارید که از بودن در کنار مهمان هایتان لذت ببرید و قدر مسلم،آن ها نیز چنیناحساسی دارند.پس بیشتر اوقات مهمانی های کوچک ترتیب بدهید.مسلم بدانید که دیگر تحت هجوم فشار های عصبی قرار نمی گیرید.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۲۲ راه سودمند برای جلوگیری از ترس قسمت پنجم”