با ۹۹۹۹۹ فلفل قلبي از دختر درخواست ازدواج کرد!!

مجموعه: اخبار, اخبار جامعه تعداد بازدید: 95
با ۹۹۹۹۹ فلفل قلبي از دختر درخواست ازدواج کرد!!

در استان هبي چين کارمند جواني با ۹۹۹۹۹ فلفل قلبي ساخت و داخل اين قلبها در کارخانه فلفل سازي از دختر مورد علاقه اش درخواست ازدواج کرد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “با ۹۹۹۹۹ فلفل قلبي از دختر درخواست ازدواج کرد!!”