آرشیو : آرایش صورت

آقایون گول ظاهر دخترا رو نخورید

آقایون گول ظاهر دخترا رو نخورید

گول نخورید... تبدیل لولو به هلو قبل از آرایش و بعد از آرایش قضاوت با خودتون... ببینید آرایش چه میکنه... لولو بیار هلو ببر... آقایون ...

ادامه مطلب