آرشیو : اس ام اس خداحافظی

اس ام اس خداحافظی

اس ام اس خداحافظی

اس ام اس خداحافظی sms khodahafezi • سردی گرفت شعر من اندرین زمان زین مردمان مدام، خداحافظی کنم خط عبور ما زین قافله جداست با ...

ادامه مطلب