آرشیو : دنیای ضرب المثل

سر و گوش آب دادن

سر و گوش آب دادن

عبارت بالا اصطلاحی است که در میان طبقات از وضیع و شریف رایج و معمول است و هر گاه که پای تجسس و تحصیل اطلاع ...

ادامه مطلب
ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

داستان ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه در هر شرایطی همدل و همدم خود را ...

ادامه مطلب
ضرب المثل درونش مرا می کشد بیرونش شما را

ضرب المثل درونش مرا می کشد بیرونش شما را

ضرب المثل درونش مرا می کشد بیرونش شما را در مورد كسانی گفته می شود كه با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند ...

ادامه مطلب
داستان زیبای شتر دیدی، ندیدی

داستان زیبای شتر دیدی، ندیدی

مردی در صحرا بدنبال شترش می گشت تا اینکه به پسر با هوشی برخورد . سراغ شتر را از او گرفت .   پسر گفت ...

ادامه مطلب
ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی…

ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی…

هرچه كنی به خود كنی می‌گویند: درویشی بود كه در كوچه و محله راه می‌رفت و می‌خواند: “هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك ...

ادامه مطلب