آرشیو : فال وطالع بینی

کف بینی کنید،عشق شما چگونه است!

کف بینی کنید،عشق شما چگونه است!

کف‌بینی نوعی هنر باستانی است که به صدها نسل قبل برمی‌گردد. این هنر برخواسته از هند است و در سراسر آسیا،اروپا، و امریکای شمالی رواج ...

ادامه مطلب
ازدواج چه ماه هایی با هم خوب است!؟

ازدواج چه ماه هایی با هم خوب است!؟

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین ...

ادامه مطلب
تعیین شخصیت شما با استفاده از تاریخ تولد!؟

تعیین شخصیت شما با استفاده از تاریخ تولد!؟

در صورتيكه تاريخ تولد شما در: اول فروردين ماه باشد سياه هستيد. بين دوم فروردين تا 11 فروردين باشد ارغواني هستيد بين 12 تا 21 ...

ادامه مطلب