آرشیو : زندگینامه بزرگان

آیا میدانید..!

آیا میدانید..!

حلزون مرگبارتر از کوسه ها برای انسان است شاید تعجب کنید ولی حلزون ها در طول سال باعث مرگ 10هزار انسان می شود در حالی ...

ادامه مطلب