آرشیو : آمادگی برای بارداری

تخمک گذاری چیست و محاسبه زمان آن چگونه است

تخمک گذاری چیست و محاسبه زمان آن چگونه است

تخمک گذاری چیست؟ به زمانی که یک تخمک در زمان باروری از سیکل ماهانه از تخمدان رها شود به آن تخمک گذاری می گویند. به ...

ادامه مطلب