آرشیو : احادیث و سخنان بزرگان

توصیه امام رضا (ع) به کسانی که معده درد دارند؟

توصیه امام رضا (ع) به کسانی که معده درد دارند؟

توصیه امام رضا به کسانی که معده درد دارند. اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه ...

ادامه مطلب
آیات و احادیث درباره زنا و زناکار!؟

آیات و احادیث درباره زنا و زناکار!؟

کسی که با زن شوهردار زنا کند ، پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج میشود به مقدار پانصدسال راه و اهل جهنم ...

ادامه مطلب