آرشیو : مکان های تاریخی ایران

روستای ایستا طالقان؛ عجیب ترین روستای ایران

روستای ایستا طالقان؛ عجیب ترین روستای ایران

روستای ایستا واقع در شهرستان طالقان شاید مرموزترین روستای ایران باشد، روستایی در خاک البرز که مردمانش در زمان توقف کرده اند. سکوت حکمفرماست و ...

ادامه مطلب