آرشیو : دنیای ضرب المثل

ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی…

ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی…

هرچه كنی به خود كنی می‌گویند: درویشی بود كه در كوچه و محله راه می‌رفت و می‌خواند: “هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك ...

ادامه مطلب