روز مهندس

مجموعه: اخبار, اخبار فرهنگی و هنری تعداد بازدید: 149
روز مهندس

روزی یک مهندس در حال عبور از یک جاده بود که یک قورباغه او را صدا کرد و گفت : اگر مرا ببوسی، من به پرنسس زیبایی تبدیل خواهم شد! او خم شد، قورباغه را بلند کرد و در جیبش گذاشت.
قورباغه دوباره صدا کرد و گفت : اگر مرا ببوسی و به پرنسس زیبایی تبدیل کنی،با تو ازدواج خواهم کرد، مهندس قورباغه را از جیبش در آورد، لبخندی به او زد و دوباره او را در جیبش گذاشت.سرانجام قورباغه پرسید : موضوع چیست؟ من به تو گفتم من یک پرنسس زیبا هستم، که با تو ازدواج خواهم کرد. چرا مرا نمی بوسی؟ مهندس گفت : نگاه کن! من یک مهندسم! برای من یک دختر زیبا جالب نیست! اما یک قورباغه سخنگو واقعاً برایم جالبه
یه همچین آدمایی ﻫﺴﺘن مهندسا!!!!
.
.
اینم بگم:
تا مهندس نباشی و لذت مقاومت مصالح۱و۲ ٬
استاتیک و از همه مهم تر ریاضی۱ پاس کردن را نچشیده باشی!٬
هیجان و احساس غرور زائدالوصف ناشی از خواندن این متن را در نمی یابی!( والا بخدا.. )

روز مهندس مبارک

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روز مهندس”